Voorsprong of achterstand?

Delen:

Sommige mensen hebben het geluk dat hun werk hun hobby is. In die groep gelukkigen zitten superbofkonten die hun hobby ook nog eens in Wonderland mogen beoefenen. Zo’n bofkont ben ik. Ik houd me bezig met corporate governance (mijn werk en mijn hobby) in de Nederlandse Cariben (mijn Wonderland). Dat doe ik vooral omdat ik het leuk vind. Er is heel veel werk aan de winkel hier. Dan denk je natuurlijk ‘ja, dank je de koekoek, het is zo’n zootje daar op Curaçao en St. Maarten, corporate governance is vast dweilen met de kraan open.’ Bij zo’n stelling is ‘ja en nee’ het vaste antwoord van en voor nuancezoekende juristen.

Sommige aspecten van corporate governance zijn achtduizend kilometer verderop beslist anders dan in het overgereguleerde, zogenaamd keurige Nederland. Met name bij de overheidsentiteiten. Zo is het op Curaçao, Aruba en St. Maarten jarenlang vast gebruik geweest om bij een regeringswisseling commissarissen en soms ook directeuren in overheidsentiteiten te vervangen door exemplaren die op dat moment een meer gewenste politieke kleur hebben. Dat gebeurt in Nederland al lang niet meer. Vanuit het oogpunt van corporate governance is het inderdaad afkeurenswaardig om dat te doen. Het schaadt namelijk de continuïteit van het desbetreffende bedrijf. Het is in de Nederlandse Cariben ook niet ongewoon als een minister de voorzitter van de raad van bestuur van een overheidsbedrijf opbelt om gedetailleerd aan te geven wat zijn wensen zijn. Dat past niet in een goed systeem van checks and balances. Tot zover wat hier niet deugt.

Er gebeurt hier in de tropen ook van alles op het gebied van corporate governance waar men in Nederland veel van zou kunnen leren. Er is hier bijvoorbeeld een bij wet ingesteld onafhankelijk instituut (op Curaçao de ‘Adviseur Corporate Governance’ en op St. Maarten de ‘Corporate Governance Council’) dat de regering gevraagd en ongevraagd adviseert over de wijze waarop in overheidsentiteiten de aandeelhoudersrechten moeten worden uitgeoefend. De wet stelt in bepaalde gevallen een adviesaanvraag door de regering aan de Adviseur Corporate Governance zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij besluiten over benoeming en ontslag van directeuren en commissarissen en bij de verkrijging, vervreemding en bezwaring van aandelen. De adviezen worden direct openbaar gemaakt (gepubliceerd op de website van de Adviseur). Doel: depolitisering van overheidsbedrijven. Over transparantie gesproken! Daar kan men in Nederland nog een puntje aan zuigen.

De grootste uitdaging op het gebied van corporate governance in de Nederlandse Cariben is de kleinschaligheid. Vrijwel alle hobbels en valkuilen op het pad dat leidt naar goede corporate governance in de tropen zijn daarnaar te herleiden. Het is moeilijk gekwalificeerde mensen te vinden in de kleine vijver waarin naar kandidaten moet worden gevist. De kleinschaligheid maakt ook de lijnen korter en dus de impact van de politiek op overheidsentiteiten groter. Het vergroot bovendien het risico van belangenconflicten. Iedereen kent iedereen. Men is al snel familie van elkaar. En bloed is dikker dan water.

De kleinschaligheid biedt ook voordelen. Het is door de korte lijnen mogelijk om met de juiste maatregelen en inzet snel enorme verbeteringen te realiseren. De Nederlandse Code Corporate Governance heeft een ontwikkelingsgeschiedenis van enkele decennia. De vergelijkbare codes op Curaçao en St. Maarten zijn in slechts enkele jaren ontwikkeld en geïmplementeerd. De eerste evaluatie heeft op Curaçao ook al plaatsgevonden en er is inmiddels een wetsontwerp met een herziene en sterk gemoderniseerde Code Corporate Governance. Op wetgevingsgebied is de achterstand een voorsprong geworden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven