Zo kunnen schadeclaims beroepsaansprakelijkheid voorkomen worden

Delen:

Een fout maken is menselijk. In een adviserend beroep ligt een vergissing altijd op de loer. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin verkeerde cijfers worden gemaakt, of een fout in de planning, waardoor de oplevering van een product wordt vertraagt. De uitvoerende partij is dan aansprakelijk voor de financiële gevolgen. Dergelijke schadeclaims kunnen voorkomen worden.

Risico’s beperken

Verzekeraars komen tegenwoordig met advies om de risico’s te beperken. Zo adviseren verzekeraars om de vakkennis op peil te houden door zich aan te sluiten bij een branchevereniging. Om lid te mogen blijven van een dergelijke vereniging is een bepaald kennisniveau noodzakelijk, waardoor hier vaker bijscholing voorkomt. Zo weet de professional zeker dat de vakkennis op het juiste niveau blijft.

Bij het uitvoeren van een opdracht is het noodzakelijk de opdracht eerst helder op papier te zetten. In offertes is de taakbeschrijving nu nog weleens onduidelijk, waardoor er claims kunnen ontstaan. Door meteen de opdracht helder te omschrijven, kan er later geen discussie ontstaan over het eindresultaat.

Het nut van algemene voorwaarden

Verzekeraars hameren ook op het nut van algemene voorwaarden. Het onderwerp aansprakelijkstelling is nu vaak nog een ondergeschoven kindje. Vaak blijkt dat ondernemers niet willen investeren in een kundig advies inzake aansprakelijkheidsstelling. Toch zijn deze algemene voorwaarden van nut: er kan bijvoorbeeld in worden opgenomen dat het bedrijf of de persoon tot een bepaald bedrag aansprakelijk is. Dit bedrag mag flexibel zijn. Verzekeraars raden aan om de voorwaarden altijd juridisch te laten toetsen.

Wie algemene voorwaarden heeft, moet deze ook op de juiste manier hanteren. Bij een aanbieding hoort ook een kopie van de algemene voorwaarden. Dit gebeurt meestal persoonlijk, door een persoonlijke afspraak te maken. Bij digitale offertes is het zaak de voorwaarden meteen mee te sturen. Verzekeraars raden aan de opdrachtgever om bevestiging te vragen: heeft de opdrachtgever de voorwaarden ontvangen en begrepen?

Geschil over voorwaarden

Wie het nalaat om zijn of haar opdrachtgever de tijdig te informeren over de voorwaarden, kan aansprakelijk worden gesteld. Bij een eventueel geschil kan de tegenpartij deze voorwaarden dan laten vernietigen.

Bij het gebruik van eigen inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, is het zaak dat de uitvoerende partij kennis heeft genomen van de mogelijke gevolgen. Bij onduidelijkheid is het belangrijk zich te laten informeren  door een jurist.

Het verschil tussen beroepsaansprakelijkheids en bedrijfsaansprakelijkheid

In de praktijk worden beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid vaak met elkaar verward. Het gevolg van een beroepsfout, waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden aangesproken, bestaat meestal uit zuivere vermogensschade. Dit is schade die uitsluitend bestaat uit financieel verlies.

In sommige gevallen kan een beroepsfout ook leiden tot zaakschade. Hieronder valt schade aan bezittingen of letselschade. Dit valt onder de bedrijfsaansprakelijkheid. Het is raadzaam eerst aandacht te besteden aan de passende verzekering: bij welke verzekering moet een claim worden gestart?

Particuliere aansprakelijkheid

Personen kunnen juridisch aansprakelijk worden gesteld tijdens het uitoefenen van een beroep. Opdrachtgevers huren te goede trouw beroepsprofessionals in; dit houdt in dat  de opdrachtgever mag verwachten dat de ingehuurde kracht geen fouten maakt.

Vaak wordt gedacht dat een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voldoende is. Dit is een misvatting: beroepsfouten kunnen nooit worden verhaald op een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering benodigd.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven