Zorg dat je jouw werknemers financieel kunt voorzien tijdens hun verzuim

Verzuim onder het personeel van je organisatie kan grote gevolgen hebben. Niet alleen neemt de capaciteit af, het heeft ook financiële en sociale gevolgen. Hierbij geldt dat deze gevolgen niet alleen van invloed zijn op je organisatie, maar ook op de langdurige zieke werknemer zelf. Reden genoeg om voor jezelf na te gaan, welke zaken geregeld zijn of zouden moeten worden om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen bij een hoog verzuim. Daarnaast heb je een bepaalde verantwoordelijkheid over het welzijn van de medewerker; welke stappen heb je gezet om de medewerker financieel te kunnen ondersteunen als deze langdurig ziek is? In dit artikel lees je hier meer over.

Delen:

Verzekeringen ter bescherming van de zieke medewerker

Het afsluiten van een WGA hiaatverzekering helpt je de zieke medewerker te beschermen tegen de financiële gevolgen die langdurige ziekte heeft. Met deze verzekering wordt het verzekerd loon met een maximum van 59.706 euro tot 70% vergoed, wanneer de medewerker na twee jaar nog niet volledig aan het werk is. Hierbij geldt dat de medewerker voor tenminste 35% arbeidsongeschikt moet zijn. In de eerste twee jaar ben je als werkgever verplicht het inkomen van de werknemer door te betalen. 

Na die twee jaar valt dit inkomen weg en kan de langdurig zieke werknemer aanspraak maken op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In combinatie met een vergoeding vanuit de WGA hiaatverzekering voorkom je dat de werknemer in financiële moeilijkheden komt. Met 70% van het oorspronkelijke inkomen kunnen de vaste lasten vaak nog betaald worden. Het is verstandig de WGA hiaatverzekering op te nemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je medewerkers biedt. Voor nieuwe collega’s is het een goede reden om bij jouw organisatie te solliciteren. 

Werkgevers kunnen voor een verzuimverzekering kiezen

Naast de verzekering die je afsluit voor de werknemer, is het raadzaam ook je eigen organisatie te beschermen tegen verzuim onder het personeel. Kijk eens naar een verzuimverzekering, welke de kosten dekt die voortkomen uit de loondoorbetalingsverplichting die werkgevers hebben in de eerste twee jaar waarin een medewerker ziek is. 

Afhankelijk van de dekking van deze verzuimverzekering wordt mogelijk ook hulp geboden bij de re-integratie van de medewerker; de kosten voor deze re-integratiedienstverlening worden (gedeeltelijk) vergoed door de verzekeraar. Het afsluiten van een verzuimverzekering helpt je de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Zeker naarmate het verzuim onder het personeel toeneemt, is het risico op een afnemende continuïteit groot. 

Maak een plan voor een snelle re-integratie

Verzuim onder je personeel heeft niet alleen financiële gevolgen voor werknemer en werkgever. Het kent ook een sterk sociaal karakter. De betrokkenheid van een zieke werknemer bij de organisatie zal steeds verder vertroebelen. In het bijzonder, wanneer diens vaste collega’s de organisatie verlaten en vervangen worden door nieuwe arbeidskrachten. De vertroebeling van de betrokkenheid van de medewerker maakt het steeds lastiger om deze terug te laten keren. Beeld je het zelf eens in; het is makkelijker terug te komen in een omgeving die bekend voor je is en waar je de mensen kent, dan in een omgeving met voornamelijk onbekenden. Om het sociale aspect zo beperkt mogelijk te houden is het zaak om als werkgever ondersteuning te bieden bij een snelle re-integratie van de zieke medewerker. 

Verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid 
Op het moment dat een medewerker arbeidsongeschikt raakt, wil dat niet zeggen dat deze helemaal niets meer kan. Vaak is er sprake van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een bepaald percentage. Een medewerker die voor 50% arbeidsongeschikt is, zou in theorie twee keer zo lang over de uitvoering van werkzaamheden doen dan voorheen of nog maar de helft van deze taken uit kunnen voeren. Een snelle terugkeer in diens oude functie lijkt in zo’n geval niet voor de hand te liggen. Passend alternatief is het inzetten van deze medewerker op een andere functie binnen de organisatie. Zo keert deze al snel terug, waar zowel jij als werkgever als ook de werknemer zelf baat bij hebben.

Financiële ondersteuning om verzuim te voorkomen

Niet alleen is het wenselijk om langdurig zieke medewerkers financieel te ondersteunen, wanneer hun inkomen sterk terugvalt. Probeer ook te zoeken naar kansen om verzuim te voorkomen, door de vitaliteit en gezondheid van medewerkers te stimuleren. Er zijn verschillende manieren waarop je dit faciliteert. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een gratis sportabonnement. Dit kan bij de sportschool zijn, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een lidmaatschap bij een sportvereniging. Sporten helpt ziekte onder personeel tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor het bieden van gratis fruit in de bedrijfskantine. Een relatief kleine investering voor jou als werkgever, die van grote meerwaarde is voor de (gezondheid van de) medewerker. 

Tip: neem dergelijke faciliteiten altijd op in de secundaire arbeidsvoorwaarden van je organisatie. Het zijn signalen van goed werkgeverschap, die zeker onder de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt van grote waarde zijn voor het verleiden van werkzoekenden. 

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven