Advocaten en notarissen ontevreden over wetgeving rond turboliquidatie

Volgens de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht moeten de maatregelen die misbruik van turboliquidaties tegengaan, een structureel karakter krijgen. Een tijdelijke wetswijziging is niet voldoende.

Delen:

Advocaten en notarissen ontevreden over wetgeving rond turboliquidatie - Mr. online
Foto: Pixabay

Dat schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) in haar advies over het voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Van de gecreëerde wettelijke ruimte om misbruik tegen te gaan moet ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt, stelt de GCV. In deze commissie werken de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) samen met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De Commissie brengt namens de beide beroepsorganisaties advies uit over wetsontwerpen en wetsvoorstellen. De adviezen zijn met name gericht op de bevordering van de wetgevingskwaliteit en dienen het belang van een goede beroepsuitoefening door notarissen en advocaten.

Turboliquidatie

Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten: de turboliquidatie. Dat is een ‘ontbinding op eigen initiatief’, zodat ook schuldeisers doorgaans niet weten dat de rechtspersoon niet meer bestaat. Omdat zij hoeven niet te worden geïnformeerd, heeft dat geleid tot schuldeisersbenadeling. Met het wetsontwerp wil de minister de positie van schuldeisers beschermen, de transparantie verhogen en misbruik ontmoedigen. Daarvoor komt een financiële verantwoordingsplicht voor de bestuurders en wordt een civielrechtelijk bestuursverbod geïntroduceerd.

Kanttekeningen

De GCV onderschrijft in haar advies dat het wenselijk is om de positie van schuldeisers bij gebruikmaking van de turboliquidatie te verbeteren. Met transparante informatievoorziening zullen zij kunnen opkomen tegen benadeling en zodoende beter worden beschermd. Maar de GCV plaatst in haar advies ook diverse kanttekeningen bij het voorontwerp.

Misbruik

Zo zijn er signalen dat veel ondernemers, mede door de coronacrisis, overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatie. De verwachte toename van het gebruik van deze regeling brengt het risico mee dat er ook misbruik van wordt gemaakt: als de rechtspersoon ophoudt te bestaan mét achterlating van schulden. Het onbetaald laten van schulden kan te maken hebben met onrechtmatig of frauduleus handelen van bestuurders. Dit wetsontwerp beoogt de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven