Arbeidsovereenkomst met internationale aspecten

De vraag welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst met internationale aspecten komt regelmatig in procedures aan de orde. Zo ook bij de procedure van Hongaarse vrachtwagenchauffeurs in dienst van een Hongaarse zustervennootschap van een Nederlands transportbedrijf.

Delen:

(foto: Depositphotos-Yupiramos)

Individuele arbeidsovereenkomsten worden beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen. Bij gebreke van een rechtskeuze is het recht van het land, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, van toepassing; dit wordt het gewoonlijk werkland genoemd. Volgens het Koelzsch-arrest is dit het land “waar of van waaruit de werknemer, rekening gehouden met alle elementen die deze werkzaamheid kenmerken, het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.”

Er wordt ruimte gegeven om van het bovenstaande af te wijken, indien uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst een nauwere band heeft met een ander land dan het gewoonlijk werkland, zodanig dat het recht van het gewone werkland buiten toepassing moet worden gelaten en het recht van dat andere land de arbeidsovereenkomst beheerst  

Hongaarse chauffeurs 

Het hof heeft recent uitspraak gedaan in een langlopende zaak over op welk wijze het toepasselijk recht dient te worden bepaald. Het betreft de zaak van Hongaarse vrachtwagenchauffeurs die werden ontslagen door het transportbedrijf waarvoor zij werkten, omdat ze volgens het Nederlandse cao betaald wilden worden.  

Om een antwoord te geven op de vraag waar de werknemer het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult, dient de rechter vooral te onderzoeken in welk land zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsook de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden. Verder moet de rechter nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert. 

Oordeel 

Het hof oordeelde dat de hierboven besproken punten, waar het de organisatie van de transportopdrachten betreft, duidelijk naar Nederland wijzen als het gewoonlijk werkland. Het feit dat de werknemers belasting en premies betalen in Hongarije is niet het gevolg van een keuze voor dat land als werkland, maar enkel en alleen het gevolg van het feit dat zij daar wonen. Er is dus geen nauwere band met Hongarije. De arbeidsrelatie met de vrachtwagenchauffeurs wordt hierom beheerst door het Nederlandse recht als het recht van het gewoonlijk werkland. 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven