Arbeidsrecht: als we vanaf scratch zouden beginnen

Delen:

14 juli Ideale regelgevingHoe zou het arbeidsrecht eruit zien als we het van voren af aan gaan inrichten? Tilburgse rechtenstudenten gaan de ‘ideale’ regelgeving voor de arbeidsmarkt onderzoeken. De resultaten worden eind 2016 verwacht.

De regels die gelden op de arbeidsmarkt staan volop ter discussie, zoals nieuwe wetgeving over ontslag, flexwerk en voor echte banen voor mensen met een beperking. Veel partijen op de arbeidsmarkt hebben last van dergelijke regels, waardoor werkgevers niet snel mensen aannemen of alleen maar tijdelijk. Daarvan zouden vooral 50-plussers, jongeren en mensen met een beperking de dupe zijn. Tegelijkertijd bieden deze regels zekerheid en bescherming aan werknemers.

Maar wat vinden werknemers en werkgevers nu eigenlijk zelf belangrijk dat er wordt geregeld? Die vraag gaan rechtenstudenten van Tilburg University onder begeleiding van hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen en onderzoeksassistent Janneke Janssen beantwoorden door het hen zelf te vragen. Ze gaan praten met scholieren, studenten, werkzoekenden, zzp’ers, werkgevers, jonge werknemers, ervaren werknemers, werkende ouders, mensen die ontslagen zijn, mensen in de ziektewet, mensen met een uitkering, mensen met pensioen. In totaal hopen ze zeventig mensen uitgebreid te spreken over arbeidscontracten, ontslag, ziekte, verlof en vakantie, scholing en pensioen.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de Nederlandse arbeidsmarkt op deze manier opnieuw wordt doordacht. Mensen die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich nog aanmelden.

Wat zullen de geïnterviewden als grootste knelpunt van het arbeidsrecht benoemen?

14 juli Ideale regelgeving WilthagenTon Wilthagen: “Werkgevers wellicht de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Misschien werknemers de regelingen rond werktijden, werk-privé, werklocatie, verlof en verlenging van tijdelijke contracten. Ook is te verwachten dat mensen meer rechtstreeks aanspraak willen kunnen maken op scholingsbudgetten, zodat ze niet geheel afhankelijk zijn van de werkgever.”

Wat zal deze groep als grootste zegeningen van het huidige arbeidsrecht benoemen?

“Dat is mogelijk de vaststelling van loon en de ontslagbescherming. Maar het kan goed zijn dat mensen niet tevreden zijn over wie dit vaststelt en hoe. Denk bijvoorbeeld aan de UWV-procedure.”

Stel, aan advocaten arbeidsrecht wordt gevraagd naar hun ‘ideale’ arbeidsrecht. Wat zouden zij antwoorden?

“Advocaten leven van de onvolkomenheden in het recht en dat bedoel ik niet cynisch. Ook met slechte regels kunnen zij vaak ‘technisch’ goed uit de voeten. Maar recent hebben de verenigingen van arbeidsrechtadvocaten bijvoorbeeld veel kritiek geuit op de Wet werk en zekerheid.”

In hoeverre zal het ideale arbeidsrecht van werknemers en werkgevers afwijken van het huidige arbeidsrecht?

“De kans dat zij niet helemaal op dezelfde lijn zitten, is niet klein, ook gezien verschillen in macht en positie. Maar het zou kunnen dat mensen meer onderling willen regelen met hun werkgever en minder gedetailleerde regels wensen. En het kan bijvoorbeeld zijn dat ze willen dat er meer in de regio wordt geregeld en niet alleen in Den Haag”.

Wat gaat u doen met de resultaten?

“We gaan op korte termijn met de studenten een rapportage en artikel schrijven. De studenten kunnen het materiaal ook gebruiken voor bijvoorbeeld scripties. En we gaan een debat organiseren, ook met het oog op de nieuwe partijprogramma’s en verkiezingen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven