Johan den Hoed

Johan den Hoed is cassatieadvocaat bij Köster Advocaten.

Artikelen van Johan den Hoed

Schadebegroting blijft een weerbarstige aangelegenheid. Dat blijkt ook uit een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest. Niets nieuws onder de zon. Toch verslikt…
Vijf bekende kinderboekenschrijvers zijn aan de slag gegaan met 24 civiele arresten van de Hoge Raad. Dat leverde een boek op dat cassatieadvocaat vader…
Disputen over acquisitieve verjaring van goederen, welke verjaring leidt tot verkrijging onder bijzondere titel, leveren elk jaar een gestage stroom jurisprudentie op. Een op 24 februari…
Scroll naar boven