Belang vrijwilligers voor (ex-)gedetineerden erkend

Delen:

Vrijwilligerswerk onder ex-gedetineerden krijgt vanaf donderdag een volwaardige plek binnen het justitiebeleid. Minister Hirsch Ballin van Justitie presenteert dan het beleidskader vrijwilligerswerk en overhandigt het document aan de vrijwilligersorganisaties. Dezer dagen krijgt ook de Tweede Kamer het beleidsdocument.

Directeur Exodus Nederland Rien Timmer is positief over het beleidsdocument: ‘’We hebben er jarenlang voor gepleit om de bijdrage van vrijwilligers tijdens en direct na gevangenschap een volwaardige plek te geven in het Justitiebeleid. Met deze notitie erkent de minister dat vrijwilligers een enorme bijdrage kunnen leveren om in de straftijd positieve ervaringen op te doen en zo te breken met criminaliteit’’.

Exodus Nederland organiseert, verspreid over Nederland, tientallen vrijwilligersprojecten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bezoekwerk in gevangenissen, hulp bij het werk van justitiepastors, begeleiden van kinderen van gedetineerden bij het bezoeken van hun ouders, of maatjesprojecten voor ex-gedetineerden die weer terugkeren in de samenleving. Voor het werk van Exodus en de andere organisaties samen heeft het ministerie van Justitie jaarlijks een subsidiebedrag van 1,6 mln. euro beschikbaar, de rest wordt uit donaties gefinancierd.

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Ook tijdens detentie dragen vrijwilligers bij aan een zo menselijk mogelijke uitvoering van de straf. Landelijk zijn er zo’n 3500 vrijwilligers voor (ex-)gedetineerden en hun familie actief. De helft daarvan, zo’n 1700 personen, is actief voor de organisatie Exodus Nederland.

Het beleidskader kwam tot stand door intensief overleg van het ministerie van Justitie met de vier grootste vrijwilligersorganisatie op dit gebied, waaronder Exodus. Daarnaast zijn ook tal van deskundigen en professionals geraadpleegd. In het beleidskader worden de doelstellingen en randvoorwaarden vastgelegd, waarmee het vrijwilligerswerk in gevangenissen en direct aansluitend aan de straf mag worden uitgevoerd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven