‘Belastingdienst levert onvoldoende bij aanpak ondermijning’

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto Depositphotos

De Belastingdienst kan op dit moment niet altijd de gevraagde bijdrage leveren bij de aanpak van ondermijning. Dat schrijven minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van SP-Kamerleden Van Nispen en Leijten.

De twee Kamerleden vroegen de bewindslieden om een reactie naar aanleiding van een oproep van verschillende burgemeesters aan het kabinet in april in NRC, om meer te investeren in de handhavingscapaciteit van de Belastingdienst voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De burgemeesters constateren dat de Belastingdienst de laatste jaren door forse bezuinigingen sterk onder druk staat. Daardoor dreigt een terugval van het aantal inzetbare mensen. De Belastingdienst boet volgens hen daardoor als cruciale partner in de bestrijding van criminaliteit zichtbaar aan kracht in. Het kabinet stelde via het ondermijningsfonds 100 miljoen beschikbaar voor de versterking van de aanpak van ondermijning, maar omdat de Belastingdienst niet genoeg medewerkers kan inzetten wordt die aanpak volgens de burgemeesters behoorlijk in de wielen gereden.

Ontoereikend

Op de vraag van de SP-Kamerleden wat de minister gaat doen aan de zorgen van de burgemeesters en om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst meer ‘gaat leveren’ aan de aanpak van ondermijning, antwoordt de bewindsman dat hij een bestedingsvoorstel van de Belastingdienst voor de toedeling van extra gelden uit onder meer het Ondermijningsfonds heeft afgewezen. “Het beschikbare budget was niet toereikend om alle voorstellen (ten volle) te honoreren, daarom moesten scherpe keuzes worden gemaakt. Op advies van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), dat onder onafhankelijk voorzitterschap staat van voormalig burgemeester Noordanus, heb ik ervoor gekozen om het ingediende bestedingsvoorstel van de Belastingdienst niet te honoreren. De Belastingdienst kan op dit moment niet altijd de gevraagde bijdrage leveren.”

Data-analyse

Wel zegt de minister dat de Belastingdienst vanuit het structurele budget voor ondermijning een bedrag krijgt van één miljoen euro voor 2019 en 8,5 ton voor 2020 en de jaren erna. Dit bedrag is bedoeld voor data-analyse die een bijdrage moet leveren aan het maken van landelijke en regionale ondermijningsbeelden.

Ook intensiveert het kabinet bij de Belastingdienst de aanpak van fraude, witwassen en ondermijning. Hiervoor wordt een bedrag van één miljoen euro in 2019 oplopend tot structureel 29 miljoen beschikbaar gesteld. Aan een verdere uitwerking en concrete toebedeling van capaciteit wordt nog gewerkt.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl