Belgische gedetineerden in Tilburg

Delen:

De Eerste Kamer is woensdag akkoord gegaan met de goedkeuringswet van het Verdrag met België op grond waarvan Belgische gedetineerden hun straf kunnen uitzitten in de penitentiaire inrichting in Tilburg. Nederland stelt de gevangenis en bijbehorend personeel beschikbaar voor de plaatsing van minimaal 500 Belgische gedetineerden voor een periode van drie jaar. Door de overeenkomst kan het bestaande cellentekort in België tijdelijk worden opgevangen. Bovendien kan de geplande sluiting van een aantal Nederlandse gevangenissen op een later tijdstip plaatsvinden. Daardoor is er meer tijd om personeel te begeleiden naar een andere baan.

Met de goedkeuring door Eerste Kamer kan vanaf 2 februari 2010 worden begonnen met het overplaatsen van Belgische gedetineerden naar Tilburg. De Nederlandse gedetineerden worden daarvoor overgeplaatst naar andere gevangenissen in Nederland. In het verdrag staat dat Nederland de penitentiaire inrichting en personeel beschikbaar stelt voor de uitvoering van Belgische vrijheidsstraffen volgens de regels van het Belgisch recht en onder leiding van een Belgische directeur. De penitentiaire inrichting Tilburg blijft Nederlands grondgebied waar het Nederlandse strafrecht van toepassing is.

Nederland stelt de gevangenis beschikbaar voor een periode van drie jaar. Afhankelijk van de capaciteitsbehoefte in beide landen kan de looptijd met een jaar worden verkort of verlengd. Voor de plaatsing van 500 gedetineerden betaalt België een bedrag van 30 miljoen euro per jaar. De kosten van gedetineerdenvervoer en medische zorg worden apart bij België in rekening gebracht.

In de verdragstekst is opgenomen dat België geen gedetineerden plaatst met een vluchtrisico of maatschappelijk risico dat niet past bij het beveiligingsniveau van de penitentiaire inrichting in Tilburg. Ook Nederlandse ingezetenen die in België zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf en vreemdelingen die eerder in Nederland ongewenst zijn verklaard worden niet in Tilburg gedetineerd. Dat geldt ook voor personen die door de Nederlandse justitie worden gezocht. Verlof en invrijheidsstelling van de Belgische gedetineerden gebeurt niet in Nederland. Daarvoor worden gedetineerden eerst teruggebracht naar de strafinrichting in het Belgische Wortel. Het vervoer van de gedetineerden wordt verzorgd door Nederlandse ambtenaren van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven