Juridisch nieuws Rechtspraak

Beschikking deels in ‘memmetaal’

Foto: Depositphotos

Een recente beschikking van een kinderrechter uit Leeuwarden is deels in het Fries geschreven, de ‘memmetaal’ van de vader.

“De bernerjochter wol de heit op it hert drukke dat it no saak is om de doar iepen te setten foar de gesinsfoogd”, luidt de eerste zin van de oproep oan de heit van kinderrechter Sytse Kooistra. (De kinderrechter wil de vader op het hart drukken dat het nu zaak is om de deur open te zetten voor de gezinsvoogd.) Het ging in deze zaak (ECLI:NL:RBNNE:2020:665) om een ondertoezichtstelling van een bij de vader wonend kind. De vader werkte niet mee aan contact met de jeugdzorginstelling.

Redelijk uniek

Dat er Fries wordt gesproken in de rechtszalen in van de rechtbank Noord-Nederland komt wel vaker voor. Maar dat het ook op schrift wordt gesteld in een vonnis of beschikking is redelijk uniek, aldus woordvoerder Anno Rijpkema. “Tijdens de zitting in Leeuwarden merkte de rechter al snel dat de vader zich een stuk beter kon uiten in het Fries. Daarom schakelde hij over op het Fries. Ook griffier Tialde Ploegh beheerst het Fries goed; ze kon zonder problemen mee schrijven. Bij het opstellen van de beschikking besloten de rechter en de griffier om hun oproep aan de vader ook in het Fries op te schrijven.”
Resultaat: een deels Nederlands-, deels Friestalige beschikking. In het Friese deel legt de rechter uit waarom het belangrijk is voor zowel kind als vader om de gezinsvoogd zijn werk te kunnen laten doen.

Wet gebruik Friese taal

Sinds 1 januari 2014 mag Fries worden gesproken tijdens rechtszittingen van de rechtbank Noord-Nederland. Dit is geregeld in de Wet gebruik Friese taal.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures