Boete voor VoetbalTV ligt voor bij de rechter: wel of geen gerechtvaardigd belang?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 575.000 euro opgelegd aan VoetbalTV wegens gebrek aan een grondslag om beelden van amateurvoetbalwedstrijden te maken en uit te zenden. De rechter mag nu oordelen of VoetbalTV toch een gerechtvaardigd belang heeft.

Delen:

Boete voor VoetbalTV ligt voor bij de rechter- wel of geen gerechtvaardigd belang

VoetbalTV, een initiatief van de KNVB en Talpa, maakte met behulp van ‘slimme’ camera’s videoregistraties van wedstrijden in het amateurvoetbal van teams vanaf 13 jaar. Om die beelden te mogen registreren en uitzenden baseert VoetbalTV zich op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Dat is een van de zes verwerkingsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als gerechtvaardigde belangen voor het beschikbaar stellen van de beelden noemt VoetbalTV onder meer het kunnen faciliteren van haar reguliere bedrijfsactiviteiten als mediaonderneming, de vergroting van de betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers, het kunnen uitvoeren van technische analyses en het bieden van de mogelijkheid om wedstrijden op afstand (terug) te kunnen kijken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete opgelegd aan VoetbalTV, omdat volgens haar geen sprake is van een gerechtvaardigd belang. Het boetebesluit is (nog) niet gepubliceerd, want VoetbalTV is in beroep gegaan bij de rechter. De belangrijkste vraag die nu voorligt bij de rechter is of VoetbalTV zich al dan niet kan beroepen op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Als dat niet kan, is toestemming de enige grondslag die overblijft voor VoetbalTV. Dat zal praktisch gezien een onhaalbare kaart zijn. Toestemming moet namelijk aan strenge eisen voldoen en VoetbalTV zal moeten kunnen bewijzen dat ze die toestemming op de juiste wijze heeft verkregen. Voor een voetbalwedstrijd met 22 spelers, scheidsrechters en publiek dus niet echt haalbaar.

Om een beroep te kunnen doen op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ moet je allereerst een rechtmatig belang hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Bovendien moet de concrete verwerking noodzakelijk zijn om dat belang te behartigen. Ook mogen de belangen van de personen van wie je gegevens verwerkt niet zwaarder wegen dan dat belang.

In november 2019 heeft de AP een normuitleg gegeven over deze grondslag. Tot verbazing van velen schrijft de AP in haar normuitleg dat een zuiver commercieel belang geen gerechtvaardigd belang zou zijn. Dat is opvallend, omdat dit niet strookt met de Europese uitleg van dit begrip. Zo staat onder meer in de overwegingen bij de AVG dat de verwerking van persoonsgegevens beschouwd kan worden als een verwerking die op een gerechtvaardigd belang berust. Direct marketing dient toch duidelijk een zuiver commercieel belang. Waarop de AP deze uitleg baseert is nog niet geheel duidelijk.

Het is nu aan de rechter om te beoordelen of een commercieel belang een gerechtvaardigd belang kan zijn in de zin van de AVG. Uit de media volgt dat de rechter overweegt om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU. Of dat gaat gebeuren moeten we nog even afwachten. De uitspraak wordt in december verwacht.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven