Burgerlijk wetboek in het Engels vertaald

Delen:

Eind vorige week is "The civil code of The Netherlands" gepresenteerd in Den Haag op een bijeenkomst met als thema "Lost and Found in Translation", belegd door het Center for International Cooperation (CILC) in samenwerking met de Academie voor Wetgeving.

Demmink (l) en Warendorf

Demmink (l) en Warendorf

Hans Warendorf, advocaat in Amsterdam en juridisch vertaler Engels, reikte het boek uit aan de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, mr. Joris Demmink. Deze uitgave van Kluwer law International is een unicum: voor het eerst verschijnt een Engelse vertaling van het gehele nieuw Burgerlijk Wetboek. De vertaling beslaat dan ook bijna 1200 blz.

Warendorf, die mede sprak namens de beide andere vertalers, Richard Thomas, solicitor en partner van Salans in Londen, en dr. Ian Curry-Sumner, hoofd-docent verbonden aan het Molengraaff Instituut in Utrecht, lichtte de totstandkoming van de vertaling toe: Het nieuwe familie- en erfrecht was door Curry-Sumner en hem vertaald nadat de interuniversitaire Pinyin-commissie, die was ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, eerst alle moeilijke rechtstermen had besproken en professor mr. J.H.M. van Erp, voorzitter van de Vereniging, de rechtstermen had toegelicht. De vertaling van Warendorf en Thomas van het rechtspersonenrecht was al eerder verschenen in 1988 in de bij advocaten met een internationale praktijk bekende losbladige uitgave "Companies and other Legal Persons under Netherlands and Netherlands Antilles Law". De vertaling van het vermogensrecht en het recht van verkeersmiddelen- en vervoer van de hand van de hoogleraren Haanappel en Mackaay dateerde van 1990 resp. 1995 en werd met hun toestemming door Warendorf en Thomas geactualiseerd, waarbij zij ook typische ‘civil law’ termen, die voor de rechstpraktijk problemen opleverden, vervingen door meer gangbare common law’ termen.

In een reactie wees Demmink op het belang van de vertaling van onze wetgeving bij de onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving. Zijn ministerie had dan ook aan het CILC fondsen beschikbaar gesteld voor een ‘pilot’-project, dat omvat het in kaart te brengen van wat reeds aan vertaling van wetgeving beschikbaar is, daar gebleken was dat veel vertalingen verloren gaan door het ontbreken van een centrale databank voor vertalingen van wetgeving, en ter vaststelling van een procedure om de kwaliteit van vertalingen van wetgeving te waarborgen, zodat een ‘keurmerk’ kan worden verleend voor plaatsing van de vertaling op een overheidswebsite. Het ministerie had hiertoe ook fondsen beschikbaar gesteld voor een nieuwe vertaling van de Algemene wet bestuursrecht, onder toezicht van een deskundige op het gebied van het administratief recht. Prioriteitstelling is vereist om na te gaan wat verder het meest in aanmerking komt voor vertaling.

Drs M.J. Alting von Geusau, directeur van CILC, bracht naar voren het belang van Engelse vertalingen van Nederlands moderne wetgeving voor het werk van CILC: namelijk daarmee derde landen behulpzaam te zijn bij de invoering van nieuwe wetgeving en ontwikkeling van de rechtspleging. Het was dan ook met reden dat de Minister van Justitie bij zijn werkbezoek aan Indonesië een exemplaar van "The Civil Code of the Netherlands" aan zijn ambtsgenoot en aan de President van de Indonesische Hoge Raad aanbood. In Indonesië wordt immers gewerkt aan een modern burgerlijk wetboek Ook bij de invoering van een nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek, dat voor 1 januari 2010 op het programma staat, zal de vertaling van Warendorf, Thomas en Curry-Sumner zijn nut bewijzen, daar dan ook een Engelse vertaling van het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op het Nederlandse BW, zal verschijnen. Ook in China bestaat belangstelling voor het Nederlandse burgerlijk wetboek. Men heeft daar reeds de beschikking over een Chinese vertaling van ons vermogensrecht, dat vanuit het Engels in het Chinees werd vertaald.

Meer informatie: www.kluwerlaw.com

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven