Carrièrewisselingen bij BarentsKrans, Heussen, GMW Advocaten

Delen:

Deze week in de rubriek Carrièreswitch weer vele wisselingen bij onder andere BarentsKrans, Heussen, GMW Advocaten en een vijftal benoemingen tot hoogleraar.

Per 1 oktober 2010 is Kika Kaldenbach in dienst getreden bij HEUSSEN in Amsterdam, waar zij de sectie arbeidsrecht zal versterken en helpen uitbreiden. Kaldenbach is haar carrière in 2000 bij Landwell / PwC Legal begonnen en is daarna vanaf 2001 verbonden geweest aan BrantjesVeerman. Zij heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Bij HEUSSEN zal Kaldenbach zich met name richten op de (internationale) arbeidsrechtelijke advies- en procespraktijk.

BarentsKrans N.V. heeft Mark Lim aangesteld als partner bouwrecht bij de sectie Vastgoed. Mark komt van CMS Derks Star Busmann en is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht. Marks komst past goed in het beleid van BarentsKrans om de commerciële vastgoedpraktijk verder uit te bouwen.

Per 1 december a.s. sluit Josine Potharst zich aan bij Cox Ten Bruggencate Advocaten te Amsterdam. Zij komt over van Kennedy Van der Laan, waar zij drie jaar werkzaam was bij de praktijkgroep Verzekeringen & Aansprakelijk. Josine is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, in het bijzonder werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties.

Geertje Creijghton-Sluijk (44) is met ingang van 1 november jl. werkzaam bij het kantoor Drost & van de Vijver in Baarn, een niche kantoor op het gebied van het vastgoed- en het ondernemingsrecht. Geertje is de afgelopen jaren als zelfsandig bestuursrechtadvocaat werkzaam geweest.

Arthur de Groot (38) is toegetreden als partner bij GMW Advocaten in Den Haag. Hij versterkt de praktijkgroepen Non-profit en Vastgoed. Voor die laatste praktijkgroep heeft GMW ook Eva Kesler (30) als advocaat aangetrokken. Eva was van 2005 tot 2010 werkzaam bij Kneppelhout & Korthals.

Mr. Yvette Brummelhuis (34) is bij PlasBossinade te Groningen in dienst getreden als bouwrecht- en vastgoedadvocaat. Hiermee heeft PlasBossinade haar positie als juridisch dienstverlener (advocatuur, notariaat en fiscaal advies) op het gebied van vastgoed verder versterkt.

Pieter Huisman is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law in Rotterdam vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag. Huisman volgt prof. mr. Dick Mentink op die in 2008 met emeritaat ging. Huisman gaat het (master) keuzevak Onderwijsrecht geven. Het onderzoek focust zich op grondwettelijke aspecten, taak en bevoegdheid van de overheid in het onderwijs, onderwijspluriformiteit en bestuurlijke (governance) ontwikkelingen. Huisman blijft daarnaast als stafjurist verbonden aan de Onderwijsraad in Den Haag.

Per 1 november 2010 is prof. mr. B.M. Oomen benoemd tot hoogleraar in de rechten, in het bijzonder de sociologie van de mensenrechten, aan de Universiteit van Utrecht. Zij zal haar leeropdracht uitvoeren aan de Roosevelt Academy, het honours college van de UU in Middelburg. Barbara Oomen studeerde rechten en politicologie, en specialiseerde zich in de rechtsantropologie. Zij is ook bijzonder hoogleraar rechtspluralisme aan de Universiteit van Amsterdam. Barbara Oomen doet ondere andere onderzoek naar de mobilisering van universele rechten in een context van culturele diversiteit. Zij is lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, van de redactie van Recht der Werkelijkheid en voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. Ook maakte zij deel uit van de Staatscommissie Grondwet.

Prof. dr. M.M. Boone is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Miranda Boone is sinds 1994 werkzaam bij het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 maart 2003 is ze aangesteld als senior docent/onderzoeker straf(proces) recht en criminologie. Miranda Boone is lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, sectie gevangeniswezen. Tevens is ze redactievoorzitter van het tijdschrift voor Strafrechtspleging Proces, en bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Kriminologie. Zij publiceert vooral op het terrein van straftoemeting, gevangeniswezen en reclassering.

Prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees en Vergelijkend Arbeidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zal werkzaam zijn bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht. Mijke Houwerzijl is tevens universitair hoofddocente sociaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. dr. J. Legemaate is benoemd tot hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Johan Legemaate was tot voor kort juridisch adviseur en beleidscoördinator gezondheidsrecht bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en tevens bijzonder hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was Legemaate hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en gezondheidsrecht aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en lid van de Gezondheidsraad. Legemaate is bovendien lid van de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. In zijn onderzoek binnen AMC en UvA zullen de rechtspositie van patiënten en de mogelijkheden van patiënten tot rechtshandhaving centraal staan. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij het onderwijs aan geneeskundestudenten en is hij verantwoordelijkheid voor het mastertraject Gezondheidsrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Ook zal Legemaate optreden als adviseur van de afdeling Juridische Zaken van het AMC.

Wilt u ook een carrièrestap melden? Klik hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven