‘Confiscatie zonder veroordeling omzeilt strafrechtelijke waarborgen’

De Nederlandse Orde van Advocaten is verre van gelukkig met het Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. Hiermee kunnen goederen worden geconfisqueerd terwijl – zo stelt de NOvA – strafrechtelijke waarborgen niet van toepassing zijn.

Delen:

‘Confiscatie zonder veroordeling omzeilt strafrechtelijke waarborgen’ - Mr. online
Foto: Depositphotos

Een van de onderdelen van het wetsvoorstel dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet versterken, introduceert een civiele confiscatie zonder veroordeling. Hiermee wordt het mogelijk om goederen in beslag te nemen, zonder dat daarvoor een veroordeling of een verdachte nodig is. Dit heet een non conviction based confiscation (NCBC). Het Openbaar Ministerie kan bij de civiele rechter een procedure starten om geconfisqueerde goederen aan de staat te laten vervallen, als aannemelijk is dat die goederen afkomstig zijn (uit de baten) van criminaliteit.

‘Ongewenst’

De NOvA is van oordeel dat de noodzaak om deze procedure bij de civiele rechter te laten plaatsvinden niet afdoende is gemotiveerd. Ook komt de verhouding met het strafproces onvoldoende naar voren. De voorgestelde civiele confiscatieprocedure omzeilt de strafrechtelijke waarborgen, aldus de NOvA, wat vanuit het oogpunt van rechtsbescherming ‘ongewenst’ is. De NOvA heeft deze kritiek verwoord in een wetgevingsadvies aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Ontnemingsmaatregel

Het wetsvoorstel komt ook met andere plannen om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Zo wordt de mogelijkheid tot hoofdelijke oplegging van de ontnemingsmaatregel verruimd, worden bestraffingsmogelijkheden voor bepaalde delicten uitgebreid en verandert de wrakingsregeling. Ook op deze onderdelen gaat het advies van de NOvA nader in.

Veegwet

De NOvA is niet alleen kritisch op de inhoud van het wetsvoorstel. Ook is de advocatenorde geen voorstander van de vorm van deze ‘veegwetconstructie’. Het wetsvoorstel wil een veelheid aan onderwerpen regelen, terwijl veel van die onderwerpen, volgens de NOvA, los van elkaar staan en niet met elkaar samenhangen. De NOvA zou liever zien dat de verschillende onderdelen bij aparte wetsvoorstellen worden geregeld, zodat deze ook in de parlementaire behandeling de aandacht krijgen die ze verdienen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven