Coronacrisis lijkt Hof van Justitie EU nauwelijks te hebben getroffen

Het aantal zaken dat bij het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg (Luxemburg) aanhangig is, is al jaren redelijk stabiel: rond de 2.500. Dat was in de coronajaren 2020 en 2021 niet anders: 2.544 en 2.541. Corona heeft de werkvoorraden niet doen slinken of stijgen.

Delen:

Coronacrisis lijkt Hof van Justitie EU nauwelijks te hebben getroffen - Mr. online
Hof van Justitie in Luxemburg (foto: Depositphotos)

Wel werden in 2020 in Luxemburg minder zaken aanhangig gemaakt dan de jaren daarvoor. Waren het er in 2019 nog 1905, in 2020 waren dat er 1.584, en in 2021 weer meer: 1.720. Ook het aantal zaken dat is afgedaan kreeg in 2020 een deuk: 1.540, tegen ruim 1.700 meer dan de twee jaren daarvoor. Maar in 2021 was dat weer op het ‘oude’ niveau: 1.723 afgedane zaken. Door deze in- en uitstroomcijfers zijn de werkvoorraden bij het Hof van Justitie stabiel gebleven.

Hof van Justitie

De stijging in het aantal zaken dat in Luxemburg aanhangig is gemaakt, kan hoofdzakelijk worden verklaard door de aanzienlijke toename van het aantal hogere voorzieningen tegen de beslissingen van het Gerecht. Deze stijgende tendens is weer het resultaat van de toename van de activiteit van het Gerecht, aldus de persdienst van het Luxemburgse hof. In 2020 was de instroom (bij het Hof) van het aantal zaken lager (737) dan het aantal zaken dat is afgedaan (792), zodat in dat jaar de werkvoorraad is afgenomen. In 2021 is dat omgedraaid: meer instroom (838) dan uitstroom (onder de 772). Bij het Hof liggen 1.113 zaken op de plank, bij het Gerecht zijn dat er 1.428.

Prejudiciële verwijzingen

Het aantal aanhangig gemaakte prejudiciële verwijzingen is in 2021 licht gestegen (567, 556 in 2020). De vragen die in deze verwijzingen worden gesteld zijn afkomstig van nationale rechters uit alle lidstaten van de Unie. De samenwerking tussen nationale en Luxemburgse rechters maakt dat het Hof er voor kan zorgen dat het Unierecht in de gehele Unie uniform wordt uitgelegd en coherent wordt toegepast. In 2021 is het grootste aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing bij het Hof van Justitie ingediend door rechters uit Duitsland (106), Bulgarije (58), Italië (46), Roemenië (38), Oostenrijk (37), België (36), Spanje (35) en Polen (34). Met name de stijging van de prejudiciële verwijzingen van de gerechten uit Bulgarije (58 in 2021 tegen 28 in 2020) en Roemenië (38 in 2021 tegen 20 in 2020) is significant. Uit Nederland kwamen 27 verzoeken – bijna 5 procent van het totaal van 567 verzoeken.

Onderwerpen

De onderwerpen die in de rechtspraak aan bod komen gaan veelal over de rechtsstaat, milieu, bescherming van persoonsgegevens, sociale zekerheid, bestrijding van geweld tegen vrouwen en consumentenbescherming.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven