De Clercq: tool voor integrale aanpak

Om ondernemers in coronatijd optimaal te adviseren, bedacht De Clercq Advocaten Notariaat een herstructureringstool. Daarmee worden de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht voor bedrijven die een herstructurering overwegen. “De focus ligt op de kansen voor de onderneming en de behoeften van klanten,” schrijft advocaat Sacha Krekel.

Delen:

De Clercq: tool voor integrale aanpak

“Op de eerste dag van de intelligente lockdown lanceerde De Clercq Advocaten Notariaat de Juridische Corona Helpdesk. Vragen van ondernemers, ondernemingsraden, werknemers en zelfstandigen stroomden binnen. Welke maatregelen konden en mochten worden ingezet om ondernemingen gezond te houden zonder het inkomen van de medewerkers te veel aan te tasten? De noodmaatregelen van de overheid gaven op die vraag relatief snel een antwoord en tegelijkertijd werd duidelijk dat ook die maatregelen niet voor alle ondernemingen een oplossing zouden bieden. Al snel diende de eerste herstructureringen en reorganisaties zich aan. Schrijnend om te zien hoe groot de impact voor ondernemingen in korte tijd al was.

Ondernemers hebben behoefte aan een integrale aanpak waarbij alle belangrijke facetten van de onderneming direct onder de loep worden genomen. Dit betreft in ieder geval de juridische structuur, de financiële situatie, de contracten met afnemers en leveranciers, de inzet van medewerkers en het vastgoed. Dit zijn allemaal communicerende vaten die samen de mogelijkheden en kansen voor de onderneming moeten bepalen. Welke contracten kunnen worden opengebroken, welke afspraken kunnen worden aangepast en welke middelen zijn nodig om het hoofd boven water te houden?

Deze integrale aanpak hanteren wij kantoorbreed en hebben we uiteindelijk vertaald in de herstructureringstool. Deze tool bevat de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemingen die in deze tijd genoodzaakt zijn maatregelen te nemen en om die reden een herstructurering overwegen. De focus ligt op de mogelijkheden en kansen voor de onderneming en de daarbij (wellicht veranderde) behoefte van klanten. En dat spreekt ondernemers aan. Ondernemers willen oplossingen voor hun problemen en focus op de toekomst. Samen met de ondernemer brengen wij de kansen en de mogelijkheden voor de onderneming in kaart. Continuïteit is daarbij meestal het hoofddoel, maar ook een efficiencyslag kan bijdragen aan de toekomst voor de onderneming. Vervolgens wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om die doelen te bereiken. Een herstructurering, in welke vorm dan ook, wordt ingezet.

Een herstructurering gaat vaak gepaard met een reorganisatie, een verkoop van een onderdeel van de onderneming (overname) of juist een samenvoeging van ondernemingen (fusie). Dit zien wij nu al terug in onze ondernemingsrecht- en medezeggenschapspraktijk. Ondernemingsraden worden betrokken bij (de voorbereiding van) herstructureringen en reorganisaties. Collectieve ontslagen zijn daarvan vaak een onderdeel. Zolang de overheidsmaatregelen nog van kracht zijn, worden de ergste (eerste) klappen opvangen. Met name de NOW II regeling zorgt ervoor dat werkgevers de komende maanden nog (voldoende) worden ondersteund voor loonkosten, veelal een van de grootste kostenposten. Daardoor lijken de meeste ondernemers op dit moment nog in de voorbereidingsfase te verkeren. Er worden wel plannen gemaakt, uitgewerkt, met de medezeggenschap besproken en ook wordt voorzichtig met andere stakeholders overlegd, zoals de toezichthouders, vakbonden en leveranciers. Er wordt alvast bijgestuurd waar dat kan: huurcontracten of inkoopcontracten worden opengebroken, financieringsafspraken worden bijgesteld en algemene voorwaarden worden aangepast.

Nu de maatschappij weer in beweging komt, heeft dat gelukkig een positief effect op ondernemingen. Toch is nog steeds sprake van grote onzekerheid. Het blijft zaak alert te blijven en bij te sturen waar nodig. Wij verwachten dat nog veel ondernemers maatregelen zullen moeten treffen om de onderneming weer gezond te maken én gezond te houden. De integrale aanpak blijft noodzakelijk, zeker de komende tijd. En bij ons op kantoor is samenwerken tussen de verschillende disciplines meer dan ooit aan de orde. Langzaamaan komen ook weer steeds meer mensen op kantoor. Gelukkig heeft vorig jaar een grote verbouwing plaatsgevonden waardoor iedereen – met inachtneming van alle maatregelen – veilig hier kan werken en elkaar weer kan ontmoeten.”

Bekijk alle afleveringen van de rubriek Coronarecht.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven