De Bloggende Advocaat

De dagen dat een deurwaarder niet werkt in 2019

Een deurwaarder mag niet op alle dagen in het jaar ambtshandelingen verrichten. In dit blog leg ik uit wat ambtshandelingen zijn en op welke dagen de deurwaarder deze niet mag verrichten.

Amsbtshandelingen

Een deurwaarder kan ambtshandelingen en andere handelingen verrichten. Wat ambtshandelingen zijn, staat in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet:

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Beperkingen

Een deurwaarder mag niet altijd een exploot betekenen. Een deurwaarder mag geen exploten betekenen tussen 8 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends.

Ook zijn bepaalde dagen uitgesloten. Op een zondag en op een algemeen erkende feestdag mag in principe geen ambtshandeling worden verricht. De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag (1e paasdag is altijd een zondag), tweede pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag), Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en eerste en tweede kerstdag (25 en 26 december).

Daarnaast kan een aantal dagen als ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangewezen. Zo is Goede vrijdag is elk jaar een gelijkgestelde dag en in 2019 valt Goede Vrijdag op 19 april. In 2019 zijn verder alleen nog 31 mei en 27 december gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

Andere handelingen en uitzonderingen

Op al deze dagen mag de deurwaarder dus geen ambtshandelingen verrichten. Dat betekent niet dat hij helemaal niets doet. Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel doen. Hierbij kan je denken aan het betekenen van een sommatie-exploot en de opzegging van een huurovereenkomst.

Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren, bijvoorbeeld als een kort geding zo spoedeisend is dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Goede Vrijdag moet worden gelegd, omdat de olietanker waarop je beslag wilt leggen alleen die dag in Nederland is.

Overzicht 2019

dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag
maandag 22 april 2019 Tweede Paasdag
zaterdag 27 april 2019 Koningsdag
donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag
vrijdag 31 mei 2019 gelijkgestelde dag
maandag 10 juni 2019 Tweede Pinksterdag
woensdag 25 december 2019 Eerste Kerstdag
donderdag 26 december 2019 Tweede Kersdag
vrijdag 27 december 2019 gelijkgestelde dag

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

Jeroen Veldhuis

Jeroen Veldhuis

Jeroen Veldhuis is De Bloggende Advocaat en werkt bij Visser & Van Solkema Advocaten in Amsterdam. Jeroen blogt geregeld over allerhande juridische onderwerpen op zijn weblog www.debloggendeadvocaat.nl, maar de nadruk ligt op burgerlijk (proces)recht. Ook is hij actief op Twitter.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand