De jubelton verdwijnt, en sneller dan je misschien denkt

Voor degene die ouders heeft die nog wat centjes over hebben en een groot bedrag belastingvrij willen schenken voor de aankoop van een ‘eigen woning’, let op!

Delen:

De jubelton is een eenmalige belastingvrijstelling voor een schenking van maximaal € 106.671 voor de aankoop van een eigen woning (art. 33 onder 5, c Successiewet). Stel dat je ouders wat geld kunnen missen, kunnen zij ervoor kiezen belastingvrij aan jou te schenken als je een leuk huisje wilt kopen. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat de erfbelasting over de nalatenschap van je ouders bij het overlijden van hen minder hoog uitvalt. Door het eerder geschonken bedrag verkleint immers het vermogen in de nalatenschap waardoor erfgenamen na het overlijden minder erfbelasting moeten betalen.

Normaal gesproken betaal je als ontvanger van een schenking schenkbelasting en dit kan hoog uitvallen. Als je van je ouders de eerdergenoemde schenking tot het bedrag van de maximale vrijstelling ontvangt, betaal je € 10.099. Een kleinkind zou in dat geval € 18.791 betalen en degene die een schenking ontvangt van een derde, moet maar liefst € 31.319 overmaken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst.

Jubelton al in 2023 verlaagd

Eerder is aangekondigd dat de jubelton in 2024 wordt afgeschaft. Nu blijkt dat de jubelton in 2023 al fors wordt verlaagd naar € 27.231. Voor dit bedrag is gekozen, omdat het daarmee op hetzelfde niveau komt als de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Daarnaast zou een lagere vrijstelling de burger niet begrijpen.

Opmerkelijk zijn de redenen voor de afschaffing, namelijk het eerlijke speelveld onder starters en het tegengaan van de vermogensongelijkheid. Het is voor mij vanzelfsprekend dat de vermogensongelijkheid dient te worden tegengegaan, maar kennelijk vond men dit bij de inwerkingtreding van de jubelton niet belangrijk genoeg. Ditzelfde geldt met betrekking tot de doelgroep van de jubelton. Reden voor de invoering van de jubelton is onder meer het verminderen van hypotheekschulden en daarmee met name de financieel kwetsbare huishoudens helpen.  De vraag is of de meest financiële kwetsbare huishoudens wel gebaat zijn bij de jubelton. Er is hier geen onderzoek naar gedaan en bovendien, wie heeft er een ton aan liquide middelen?

Tip

Tip je ouders over de jubelton als je denkt dat zij genoeg geld hebben om een grote schenking te doen voor de aankoop van een eigen woning, want tot uiterlijk 2022 kan een beroep worden gedaan op de eenmalige belastingvrije schenking tot maximaal € 106.671!

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven