De nieuwe drone-wetgeving

Het begin van een nieuw jaar gaat vaak gepaard met de invoering van nieuwe wetgeving. Zo ook in 2021. Een nieuwe regeling die in werking treedt is de implementatie van de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van drones. Hiermee komt een eind aan de individuele regelgeving voor drones in de EU-lidstaten.

Delen:

beeld: Depositphotos

Op 31 december 2020 is de nieuwe regelgeving voor drones ingegaan. Voor die datum werd er onderscheid gemaakt tussen het gebruik van drones voor beroepsmatig en recreatief gebruik. Voor die laatste groep was de regelgeving, vastgelegd in de Regeling modelvliegen, weinig ingrijpend. De drone, van niet meer dan 25 kilogram, mocht alleen niet opstijgen in de buurt van vliegvelden, niet vliegen in de buurt van ‘aaneengesloten bebouwing’, waarmee op steden of dorpen wordt gedoeld, of boven de 120 meter vliegen. Het beroepsmatig gebruik van drones was vastgelegd in de Wet luchtvaart, waarin was bepaald dat er slechts met een drone mag worden gevlogen indien daar een ontheffing voor is verleend. Deze wetgeving is een stuk strenger dan voor de recreatieve gebruiker. Door de nieuwe regelgeving worden deze twee type dronegebruikers echter onder één noemer geschaard, iets wat gezien de populariteit van recreatief vliegen met drones voor veel mensen negatief kan uitpakken.

onderscheid recreatief en beroepsmatig

De nieuwe regelgeving schaft het onderscheid tussen gebruik van drones voor recreatieve en beroepsmatige doeleinden af. De regeling gaat gelden voor alle ‘civiele’ drones, duidende op ‘niet militaire’ drones. In de plaats van dit eerder onderscheid komt een onderscheid dat afhankelijk is van de veiligheids- en privacyrisico’s die aan het dronegebruik kleven. Allereerst bestaat er de ‘open categorie’, waarbij het risico als zeer laag wordt geclassificeerd. Deze categorie zal naar alle waarschijnlijkheid grotendeels uit recreanten bestaan. Het gaat om drones tot 25 kg waarmee in ongecontroleerd luchtruim uit de buurt van mensen wordt gevlogen. Men moet daarbij de drone in het zicht hebben. De eerdere restricties voor recreatief dronegebruik veranderen daarmee ook niet. De ‘specifieke categorie’, omvat drones boven de 25 kg die buiten het zicht van de bestuurder vliegen, boven 120 meter vliegen, en/of nabij mensen vliegen. Tot slot bestaat de ‘gecertificeerde categorie’. Hieronder vallen dronevluchten waarbij er een hoog veiligheids- en privacy risico bestaat. Hierbij kan worden gedacht aan vluchten boven een grote mensenmenigte. De eisen aan deze vluchten zijn dan ook het strengst, en zijn gelijk aan die voor bemande luchtvaart.

Hetgeen de meeste impact zal hebben op recreanten is de verplichte registratie als dronepiloot en de opleidingseisen die aan de piloot worden gesteld. In het registratiesysteem zullen contactgegevens en het registratienummer van de verzekeringspolis worden opgenomen. In de open categorie bestaan de opleidingseisen slechts uit een kennistest bij een vliegschool, en het aanvragen van een vliegbewijs bij de RDW. Recreanten zullen in de toekomst tijd en geld moeten investeren in deze zaken om zo met hun drone te mogen blijven vliegen. Indien zij deze vereisten namelijk niet naleven zal dit leiden tot een boete.

Samenvattend wordt er meer inzicht verschaft in civiele dronevluchten door registratie en een verplichte opleiding voor dronegebruikers. Om te weten welke stappen er precies moeten worden ondernomen, moet men goed kijken naar de categorie waarin de drone in kwestie valt. Over het algemeen geldt, hoe zwaarder de drone, hoe ingrijpender de restricties.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven