De ongelijke behandeling van studenten bij het aanspraak maken op energiekorting

In 2022 heeft de regering aangekondigd dat burgers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op energiekorting. Onder burgers verstaat de regering niet studenten. Dit heeft geresulteerd in de situatie dat het van de woonplaats van de student afhankelijk is of de student aanspraak kan maken op energiekorting. Hoe zit dat?!

Delen:

foto: Depositphotos

In de maanden november en december heeft ‘iedereen’ met een kleinverbruikaansluiting voor elektriciteit recht op 190 euro korting op de energierekening. De regering heeft in de Handreiking eenmalige energietoeslag 2022 de doelgroep ingekaderd. Gemeenten mogen volgens de handreiking bepalen dat enkele groepen inwoners niet voor de energietoeslag in aanmerking komen. Het kan dan volgens de regering met name gaan om inwoners die in een instelling verblijven, jongeren tot 21 jaar en studenten die aanspraak maken op studiefinanciering. Voorts zijn studenten bij het vaststellen van het budget voor de energiekorting door het Centraal Bureau voor de Statistiek niet meegeteld. De regering rechtvaardigt die keuze als volgt: “De woonsituatie van studenten is zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten. Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand. Op deze wijze komt de financiële ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand uitsluitend terecht bij de studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.”

Rechter: ongelijke behandeling

Rechtbank Gelderland heeft zich over het vorengaande gebogen en is tot het oordeel gekomen dat het beleid, zoals in de handreiking wordt voorgeschreven, strijdig is met de wet. Het doel van het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag is namelijk om te voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen als gevolg van de sterk gestegen energierekening in de financiële problemen raken. Gemeenten gaan hieraan voorbij door alle studenten uit te sluiten. Onder studenten bevinden zich – zo beargumenteert de rechtbank – per slot van rekening ook huishoudens of alleenstaanden die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie bevinden als andere burgers die wel in aanmerking komen voor de energiekorting.

Eindsaldo

In Nijmegen, Tilburg, Enschede en Wageningen komen studenten inmiddels in aanmerking voor de energiekorting. Niettemin heeft de regering – mede naar aanleiding van de landsadvocaat – niet een ander standpunt ingenomen. Ten eerste voert de regering aan dat de overheid over onvoldoende uitvoeringscapaciteit beschikt om studenten te kunnen laten profiteren van de energiekorting. Voor een regeling die meer maatwerk biedt, was en is de uitvoeringscapaciteit bij gemeenten of een andere uitvoerder niet aanwezig, waardoor een uitvoeringstechnische afweging noodzakelijk is. Ten tweede bestaat voor studenten een vangnet. Zij kunnen zo nodig financiële ondersteuning krijgen door een beroep te doen op individuele bijzondere bijstand.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven