De why, how & what van de juridische afdeling – #1: de why

Delen:

Regelmatig zie ik een glazige blik verschijnen in de ogen van juristen als het onderwerp legal management ter sprake komt. Aan interesse geen gebrek, alleen zijn juristen niet altijd in staat te herkennen wat dit nu precies betekent voor hun dagelijkse praktijk. Ik wil daar meer duidelijkheid in scheppen en zal dat proberen te doen aan de hand van het denkmodel van Simon Sinek.

Sinek is bekend geworden met The Golden Circle. Die ziet eruit als volgt:

golden circle

Kort samengevat zegt Sinek dat om als organisatie succes te hebben, je eerst moet weten waarom je iets doet.  De ‘why’ heeft betrekking op het doel van je organisatie, je bestaansrecht.  Vervolgens moet je bepalen hoe je dat wil doen. De ‘how’ betreft het proces dat je moet doorlopen om je ‘why’ te kunnen bereiken. Als laatste kom je dan uit bij wat je doet. De ‘what’, je product of dienst, is feitelijk het resultaat van de ‘why’ en de ‘how’. Voor meer achtergrondinformatie (en inspiratie) kan ik zijn TEDx-praatje van harte aanbevelen.

Sinek past dit model voornamelijk toe op organisatieniveau. Ik denk echter dat dit model ook een prima hulpmiddel is om op afdelingsniveau toe te passen. Door de why, how & what van de juridische afdeling (of eigenlijk: de juridische functie) te ontcijferen hoop ik te kunnen laten zien waarom sommige juridische afdelingen (afgekort: “JA”) beter functioneren dan andere en welke rol legal management daarbij speelt.

# 1: De ‘why’

Waarom heeft jouw organisatie een JA? Dit is de basisvraag die eerst beantwoord moet worden volgens het model van Sinek. Zolang je daar geen helder zicht op hebt,  is de juiste ‘how’ (de positionering en werkwijze) onmogelijk vast te stellen en zal de ‘what’ (de te verlenen diensten) niet aansluiten op de behoefte van de organisatie.

Dus: wat is het bestaansrecht van jouw JA?

Uiteraard zal het antwoord op deze vraag in meer of mindere mate verschillen per organisatie en per sector. De JA opereert tenslotte niet in een vacuüm, maar is gericht op de doelstelling van de organisatie en de sector waarin de organisatie opereert. Zo zal het accent van een JA in de publieke sector meer gericht zijn op kwaliteit, daar waar een JA in de private sector eerder zal focussen op risico’s. Maar ik durf de stelling wel aan dat de ‘why’ van een JA in de kern kan worden herleid tot één hoofddoel, namelijk legal control. Elke JA zou in essentie ervoor moeten zorgen dat haar organisatie in legal control is.

Met legal control bedoel ik het hebben van inzicht in, en de systematische beheersing van, de juridische risico’s door de inzet van de juiste middelen (mensen, processen en technologie) en het inbedden van legal in de bedrijfsprocessen.

Het sec hebben van een JA zal niet automatisch leiden tot legal control. Het gaat erom hoe de JA wordt ingezet door de organisatie. Als de JA wordt gezien als een ‘noodzakelijk kwaad’ dat pas wordt benaderd als er al een probleem is, dan zal haar bijdrage aan legal control minimaal zijn. Een dergelijke JA kan immers alleen reageren op vragen uit de organisatie en probleemoplossend te werk gaan omdat zij geen volledig zicht heeft op de zaken die spelen.  

Dit is anders bij een proactieve JA die in de organisatie is gepositioneerd als business partner en verder kan kijken dan alleen het juridische vraagstuk. Deze JA heeft een op het business plan van de organisatie afgestemde missie en visie waardoor zij kan anticiperen op de risico’s en proactief kan bijdragen aan verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen.

Een organisatie die in legal control wil zijn, zal haar JA dus moeten omvormen van reactieve afdeling die alleen maar problemen oplost, naar een proactieve strategische business partner, die problemen voorkomt en de doelstellingen van de organisatie ondersteunt. Voor de jurist betekent dit een uitbreiding van zijn takenpakket. Naast inhoudelijke advisering, zal hij ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Het instrument dat hij daarvoor kan gebruiken heet legal management.

Een klein tipje van de sluier is hiermee opgelicht: legal management is dus de ‘how’ waarmee de ‘why’ (legal control) kan worden bereikt. Hoe dit instrument precies werkt komt in de volgende blog aan bod.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven