Debat corporate justice

Delen:

Advocaten Zonder Grenzen organiseert samen met Advocaten Zonder Grenzen Nederland, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten een seminar in Amsterdam in de reeks “Justice in a globalised economy: een uitdaging voor de advocaat”. Het seminar vindt woensdag 27 januari aanstaande plaats in d Amsterdamse vestiging van Nauta Dutilh. Onderwerp is het actuele debat rond corporate justice in Nederland, de Shell-zaak en het Castermans-rapport over de verantwoordelijkheid van Nederlandse moederbedrijven ten aanzien mensenrechtenschendingen begaan door dochters in het buitenland.

Het afgelopen jaar heeft de discussie in Nederland rond de juridische verantwoordelijkheid van Neder­landse moederbedrijven voor de betrokkenheid van dochters bij schendingen van mensenrechten sterk aan terrein gewonnen.

Eind december 2009 verklaarde de Rechtbank in Den Haag zich bevoegd om een zaak tegen Shell in Ne­derland te behandelen, waarin Shell als moeder ter verantwoording wordt geroepen voor wat het doch­terbedrijf Shell Nigeria doet en nalaat. De uitspraak is een belangrijke erkenning voor het feit dat de olievervuiling in de Nigerdelta niet alleen een Nigeri­aanse maar ook een Nederlandse aangelegenheid is.

De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht over de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell in een procedure tegen zowel het in Nederland gevestigde hoofdkantoor als de Nigeriaanse dochteronderne­ming

Medio december 2009 is een in opdracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken door prof. dr A.G. Castermans en dr. J.A. van der Weide ge­schreven rapport uitgekomen inzake de verant­woordelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor mensenrechtenschendingen begaan door dochters in het buitenland. Dit rapport is onlangs, op 14 januari jl., aan de Tweede Kamer voorgesteld.

De Shell-zaak en de bespreking van het Castermans-rapport zijn twee belangrijke ontwikkelingen in Ne­derland die bijdragen tot het debat rond “corporate justice” dat momenteel international gevoerd wordt en niet meer weg te denken is in tijden van een geglo­baliseerde economie. Een uitgelezen moment voor de advocaat en praktijkjuristen om bij deze evolutie stil te staan en samen met experten de recente ont­wikkelingen binnen het recht onder loep te nemen.

Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) organiseert van 2008 tot 2010 een reeks seminars binnen een aantal balies in vijf Europese landen. Deze seminars reiken de advocaat een arsenaal van instrumenten aan om nieuwe uitdagingen rond “International Corporate Social Responsibility and Accountability” juridisch te begeleiden.

Samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Amsterdamse Orde van Advocaten en Advocaten Zonder Grenzen Neder­land wordt in Amsterdam een zesde editie van deze reeks studienamiddagen georganiseerd. Deze vor­ming wordt gerealiseerd met steun van het kantoor.

Klik hier voor het programma en hier voor het inschrijfformulier

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven