‘Dekens moeten beter letten op witwassen’

Delen:

Het toezicht van dekens van de lokale advocatenordes is voor verbetering vatbaar. Vooral op het gebied van de anti-witwaswet Wwft moet de dekens nog stappen zetten. Dat schrijft het college van toezicht (CvT) van de Nederlandse Orde van Advocaten in zijn Jaarverslag 2019.

Risicoprofielen

De dekens oefenen het toezicht uit over de advocaten in hun arrondissement en het CvT houdt op zijn beurt toezicht op de dekens. Het college constateert dat de dekens nog niet gestructureerd nagaan welke specifieke risico’s zich in de advocatuur voordoen. Ook hebben de dekens nog weinig inzicht in de risicoprofielen van advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen.

Daardoor is het voor de dekens op dit moment niet goed mogelijk om de frequentie en intensiteit van het toezicht te bepalen en hun capaciteit daar in te zetten waar de risico’s zijn. Het college zegt dat de dekens het toezicht op naleving van de anti-witwasregelgeving (Wwft) minder risico-gebaseerd uitoefenen dan de wet voorschrijft.

Verantwoording

De dekens hebben met het uitbrengen van een gezamenlijk Jaarverslag Toezicht 2018 een stap vooruit gezet in de verantwoording, aldus het college. Maar toekomstige verantwoording moet beter. Onder meer verwacht het college dat iedere deken – naast een centraal jaarverslag over het beleid – inzicht geeft in en verantwoording aflegt over zijn eigen taakuitoefening en de uitvoering van het beleid in zijn arrondissement.

Uit het jaarverslag blijkt dat de dekens hun taakuitoefening verder hebben geharmoniseerd. De dekens stelden beleid vast voor het gebruik van hun toezicht- en handhavingsbevoegdheden in geval van recidive bij advocaten. En voor het analyseren van de financiële kengetallen van advocatenkantoren stelden zij ratio’s of rekenregels vast. Daardoor is sprake van een objectief en uniform beoordelingskader.

Waarnemend deken

Het college bestond in 2019 uit voorzitter Johan Rijlaarsdam en de kroonleden Andrée van Es en Jeroen Kremers. Rijlaarsdam heeft zijn werkzaamheden als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in januari 2020 neergelegd. Tot de verkiezing van een nieuwe algemeen deken zal Rijlaarsdam betrokken blijven bij het college van toezicht. Frans Knüppe neemt als waarnemend deken de taken van Rijlaarsdam waar. Op 26 maart verwacht de NOvA de verkiezing van een nieuwe algemeen deken.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven