Eric van de Luytgaarden bijzonder hoogleraar Preventive law

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Erik vd Luytgaarden

Eric van de Luytgaarden is per 1 juni benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventive Law aan de Universiteit Maastricht.

Preventive law is een nieuw wetenschapsgebied. Daar waar juristen gewend zijn achteraf zaken te analyseren en problemen op te lossen, wil preventive law (proactieve rechtspleging) juristen leren problemen te voorkomen. Jurist en filosoof Van de Luytgaarden promoveerde in 2017 op Preventive law, aanzet tot normatieve professionalisering in de opleiding van juristen.

De leerstoel, die wordt gefinancierd door Zuyd Hogeschool, wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. Van de Luytgaarden blijft naast zijn bijzonder hoogleraarschap als lector Preventive Law verbonden aan Zuyd Hogeschool.

Met de leerstoel wordt beoogd het praktijkgerichte onderzoek dat wordt gedaan aan Zuyd Hogeschool te verbinden met het fundamenteel wetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Maastricht. Daardoor zullen in Limburg opgeleide juristen juridische problemen zowel kunnen oplossen als voorkomen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl