Evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in de top

De ministerraad heeft vorig jaar ingestemd met het wetsvoorstel voor meer evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote vennootschappen. De groei van het aantal vrouwen in topfuncties blijft namelijk achter.

Delen:

Foto: Depositphotos

Sinds een aantal jaren is er veel aandacht in het bedrijfsleven voor het belang van diversiteit. Desondanks constateert het kabinet, naast de Sociaal-Economische Raad (SER) en Bedrijvenmonitor Topvrouwen, dat de resultaten jarenlang structureel achterblijven. Het kabinet ziet zich daarom genoodzaakt om in te grijpen.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen zodanig verandert dat de raad voortaan ten minste voor een derde deel uit mannen en voor ten minste een derde uit vrouwen bestaat. Indien dit niet het geval is, is een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt nietig. De nietigheid van een benoeming heeft verder geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van besluiten. Het diversiteitsquotum geldt alleen voor nieuwe benoemingen van commissarissen en niet voor herbenoemingen. Vennootschappen moeten passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top evenwichtiger te maken. Het plan dat opgesteld wordt moet gerapporteerd worden in het bestuursverslag. Daarnaast moet er jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar verplicht een rapport worden afgeven aan de SER, over het aantal mannen en vrouwen die aan het eind van het boekjaar deel uitmaakten van het bestuur en de raad. Ook moet er een verantwoording worden afgelegd indien de vastgestelde doelen niet worden bereikt.

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zal dan ook wijzigen in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen. Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Raad van State voor advies. Het wordt openbaar als het wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven