Forse investering in strafrechtketen

Delen:

Foto: Geert Snoeijer

Het verkorten van doorlooptijden, betere informatievoorziening en een meer integrale aanpak van multiproblematiek zijn de drie prioriteiten voor de strafrechtketen. De komende jaren zal hier flink in worden geïnvesteerd, zo schrijven minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

De drie prioriteiten zijn vastgesteld in overleg met politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak. In totaal is in het Regeerakkoord 295 miljoen euro vrijgemaakt voor de verbetering van de informatievoorziening voor de periode 2018 tot en met 2022. Er wordt flink geïnvesteerd in digitalisering en mogelijkheden om beter informatie en kennis te delen. Dit gebeurt zoals de ministers schrijven, niet in een “groots en meeslepend programma”, maar in overzichtelijke projecten, zodat er ruimte is om zo nodig bij te sturen.

Digitaal proces-verbaal

Het uiteindelijke doel is om de processtukken in de gehele strafrechtketen te digitaliseren. Daardoor kan efficiënter worden gewerkt, kunnen de doorlooptijden omlaag en gaat de kwaliteit van de geleverde informatie omhoog. Processen-verbaal moeten vanaf 2021 standaard digitaal de keten ingaan en niet meer op papier, zodat het strafrechtelijk traject vanaf het begin digitaal is.
Omdat de transparantie groter wordt als een verhoor is vastgelegd op beeld en geluid, en niet alleen op schrift, zal meer gebruik gaan worden gebruikt van multimedia. Alle beeld- en geluidsmateriaal dat relevant is in een strafproces (bewijsmateriaal) moet vanaf 2021 beschikbaar zijn voor alle partijen. Later dit jaar wordt in één regio begonnen met de bouw van voorzieningen voor het inzetten van multimedia, zodat de ervaringen in de praktijk kunnen worden getoetst.
Daarnaast wordt in 2019 begonnen met de bouw van een ketenbreed slachtofferportaal. Online komt een centrale plek waar slachtoffers 24 uur per dag op zelf gekozen momenten kunnen inloggen om informatie over hun situatie en voortgang in hun zaak te checken.

Doorlooptijden

Het verkorten van de doorlooptijden zal zich dit jaar richten op zeven zaakstromen:  overtredingen, hoger beroep, ondermijning, zeden, ernstige verkeersmisdrijven, jeugd en tenuitvoerlegging van straf. Op deze gebieden wordt de komende tijd een gerichte aanpak van de doorlooptijden uitgewerkt.

Multiproblematiek

Ook zal bekeken worden hoe de aanpak van mensen die strafbare feiten plegen en te kampen hebben met complexe problematiek (schulden, werkloosheid, psychiatrische problemen) kan worden verbeterd. Het ministerie onderzoekt met partners uit de strafrechtketen, gemeenten en zorg hoe binnen bestaande trajecten beter kan worden samengewerkt om multiproblematiek aan te pakken.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven