Juridisch nieuws

Forse toename aantal privacyklachten

Foto depositphotos

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg in de eerste helft van dit jaar 59 procent meer klachten binnen dan in het half jaar ervoor. Ruim 30 procent van de klachten gaat over schending van een privacyrecht. De AP heeft niet genoeg medewerkers om al die klachten af te handelen.

De AP ontving in de eerste helft van 2019 ruim 15.000 privacyklachten, waaronder veel klachten uit het buitenland. Dit is een toename van bijna zestig procent ten opzichte van de tweede helft van 2018. Een verklaring hiervoor is volgens de toezichthouder dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt.

Het aantal klachten is volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen te groot om met de “best passende behandeling” af te kunnen handelen. De autoriteit, die al met een achterstand kampt, schat dat het gemiddeld vier tot zes maanden duurt voordat een klacht in behandeling kan worden genomen en is in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een mogelijke oplossing.

Prioriteit

De AP, die in de eerste helft van 2019 ruim 10.000 klachten afrondde, trof zelf al verschillende maatregelen. Zo neemt de toezichthouder klachten pas in behandeling als die ook zijn ingediend bij de organisatie waar de klacht over gaat. Klachten waarbij nader onderzoek nodig is, worden getoetst op prioriteit. Die klachten worden alleen verder behandeld als er bijvoorbeeld sprake is van veel schade bij de indiener of een groter belang voor de samenleving.

Schending van privacyrechten

Ruim 30 procent van de klachten gaat over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage in gegevens bij websites en organisaties of het recht op verwijdering. Daarnaast gaan veel klachten over het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden. Zakelijke dienstverleners (46 procent), de overheid (14 procent) en de IT-sector (13 procent) zijn de sectoren waarover de AP de meeste klachten ontvangt. Bij de overheid gaat het vooral om de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen. Veel klachten binnen het sociaal domein gaan over het doorgeven van persoonsgegevens aan derden.

Breed gedeelde zorg

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) van kracht. Deze verplicht overheden, bedrijven en andere organisaties aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Toezichthouders, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen boetes tot vier procent van de wereldwijde omzet opleggen.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures