Gekibbel tussen deurwaarders duurt voort

Delen:

De onenigheid binnen deurwaarderland over de invloed van derden blijft voortduren. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) speelt volgens velen hoog spel door de wens van het ministerie van Veiligheid en Justitie te negeren om derdenparticipatie in deurwaarderskantoren uit te sluiten. Dit kan leiden tot (nog meer) gerommel in de beroepsgroep. Aldus oud gerechtsdeurwaarder Michel Baudoin, voorzitter van de actiegroep het (alternatieve) Genootschap van Onafhankelijke Gerechtsdeurwaarders.

Dit voorjaar werd duidelijk dat er grote onenigheid in deurswaardersland bestaat. De discussie gaat over het vastleggen van de mogelijkheid tot derdenparticipatie in deurwaarderskantoren in de nieuw vast te stellen Verordening Onafhankelijkheid Gerechtsdeurwaarders. Bijna een derde van de beroepsgroep verzet zich hier tegen en heeft een actiegroep in het leven geroepen onder  de naam ‘Genootschap van Onafhankelijke Gerechtsdeurwaarders’. Derdenparticipatie zou de onafhankelijkheid in het geding brengen. En ook het ministerie heeft aangegeven – tijdens de procedure rondom de huidige verordening, zo’n drie jaar geleden – dat deelname anders dan door deurwaarders dient te worden uitgesloten (de zogeheten ‘nuloptie’) om de onafhankelijkheid te waarborgen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. In een recente e-mail aan de KBvG lijkt het ministerie dit nog eens te willen benadrukken. Toch heeft de ledenraad van de beroepsorganisatie onlangs groen licht gegeven voor uitwerking van de conceptverordening waarin derdenparticipatie wél wordt toegestaan.

Volgens Baudoin is dat opmerkelijk nu het juist de minister van Veiligheid en Justitie is die de verordening uiteindelijk moet goedkeuren. Baudoin vindt daarom dat de ledenraad gevaarlijk spel speelt. “De mogelijkheid tot derdenparticipatie wordt star overeind gehouden. Ze lijken uit het oog te zijn verloren dat de verordening de goedkeuring moet dragen van de minister en de kans is groot dat de verordening,  zoals die nu is, zijn goedkeuring dus niet zal krijgen. Als hij inderdaad weigert, is dat een groot probleem. Er bestaat immers een reële kans dat de leden dan het vertrouwen in de ledenraad verliezen en zelfs opzeggen. Zij zullen de ledenraad verwijten dat zij zomaar over het standpunt van de minister heen zijn gefietst.”

Erik Engelkes, beleidsadviseur van het ministerie in deze kwestie, zegt dat het Genootschap een punt heeft. “Natuurlijk bestaat de kans dat de minister niet akkoord gaat. De verordening volgt niet het idee dat de minister destijds had. De wens tot de nuloptie was toen ingegeven door het streven naar een zo’n groot mogelijke onafhankelijkheid, maar wellicht dat dat ook via een andere weg kan worden bereikt. Bovendien veranderen tijden en inzichten en dat kan ook leiden tot een andere opvatting en dus ander beleid.”

Voorzitter van de KBvG John Wisseborn wijst er op dat de minister de huidige verordening – die participatie toestaat – ruim twee jaar geleden heeft goedgekeurd. “De minister heeft een wens tot aanpassing geuit, maar geen beletsel gezien om de verordening goed te keuren en evenmin om via wetgeving in te grijpen.” Wisseborn is positief over de nieuwe regelgeving en denkt dat de minister dat ook kan zijn. “Het is een heel afgewogen systeem geworden waarmee we denken materieel tegemoet te komen aan de verlangens van de minister. Een participant die geen deurwaarder is, moet zich volgens de regels gedragen zoals een goed deurwaarder betaamt. Daarbij wordt de deurwaarder volledig verantwoordelijk gehouden voor het handelen van zijn participant. Op deze manier is de onafhankelijkheid gewaarborgd en kan de tuchtrechter ingrijpen, mocht die onafhankelijkheid op wat voor manier dan ook in het gedrang komen.” Hij vervolgt: “Als de minister geen goedkeuring verleent, is het aan hem om te beslissen wat er dan wel moet gebeuren. Feit is wel dat dan de huidige verordening van kracht blijft.”

De verwachting is dat de conceptverordening in de Algemene Ledenraadsvergadering van 24 november aan de orde zal komen. De ledenraad zou eind december de definitieve verordening kunnen vaststellen. Deze zal dan vervolgens worden aangeboden aan de minister.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven