Halt-afdoening voor jongvolwassenen slaat door onbekendheid niet zo aan

Halt-straffen zijn er voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd. In een pilot is onderzocht of Halt-afdoeningen ook voor jongvolwassenen passend is. Het aantal deelnemers viel nogal tegen.

Delen:

Halt-afdoening voor jongvolwassenen slaat door onbekendheid niet erg aan - Mr. online
Foto: Thomas Rüdesheim/Pixabay

In 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd: hiermee kunnen jongvolwassenen (tot 23 jaar) via het jeugdstrafrecht wordt bestraft in plaats van via het volwassenenstrafrecht. Minderjarige daders van een licht delict kunnen via een Halt-afdoening – buiten het strafrecht om – worden bestraft. Voor jongvolwassenen is dit bij wet uitgesloten maar in de praktijk wordt dat als een gemis ervaren. Reden dat in Rotterdam-Rijnmond de pilot Halt 18+ is gestart, waarbij jongeren van 18 tot 23 jaar, die voor het eerst een ‘Halt-waardig’ delict plegen (winkeldiefstal, belediging, vernieling, oplichting, eenvoudige mishandeling) een Halt-afdoening kunnen krijgen. Het is de officier van justitie die besluit of de Halt-interventie als voorwaarde bij het sepot wordt opgelegd: Halt 18+ is geen buitenstrafrechtelijke afdoening is, zoals de reguliere Halt. De pilot is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het WODC.

Maatwerk

In de periode november 2019 – maart 2021 hebben 64 jongvolwassenen (bijna allemaal 18 of 19 jaar) een Halt-afdoening gekregen. Dit aantal is beneden de verwachtingen, (mogelijk) door coronamaatregelen en onbekendheid van de pilot bij politie en het Openbaar Ministerie.
Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen bij de pilot voorstander zijn van de mogelijkheid van een Halt-afdoening (als pedagogische interventie) voor jongvolwassen delictplegers. “Op die manier kan meer maatwerk worden geleverd in de afdoening van lichte delicten gepleegd door jongvolwassenen. Dit past binnen de huidige ontwikkeling waarin meer aandacht is voor maatwerk en betekenisvol afdoen gericht op het voorkomen van herhaling van delinquent gedrag en waar meer aandacht is voor herstelrechtelijke elementen. Ook blijkt dat de Halt-interventie voor jongvolwassenen bij voortzetting doorontwikkeling behoeft”, schrijven de onderzoekers. Ook de jongvolwassenen en hun ouders waarderen de afdoening Halt 18+. Zij waarderen een tweede kans en gaan er vanuit geen problemen met de VOG te krijgen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven