Haviltex, Kelderluik en andere oude arresten online

Delen:

Lindenbaum Cohen foto Hoge Raad
Fragment uit Lindenbaum/Cohen (foto: Hoge Raad)

De Hoge Raad is druk bezig met het publiceren van oude arresten op rechtspraak.nl. Inmiddels staan er 150 online, waaronder een aantal mijlpaalarresten als De auditu, Haviltex en het Kelderluik-arrest.

Het oudste arrest dat is gepubliceerd, is van 140 jaar geleden. Het werd uitgesproken “ter openbare teregtzitting van den dertienden Januarij achttien honderd negen en zeventig”. In dit arrest, bekend geworden als Meerenberg-arrest, concludeerde de Hoge Raad dat aan de Koning geen bevoegdheden tot wet- of regelgeving toekomen die hem niet uitdrukkelijk in de Grondwet of door delegatie in de wet in formele zin zijn verleend.

Maatschappelijk belang

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten.

Omdat de Hoge Raad het maatschappelijk belang inziet van het gratis online beschikbaar stellen van belangrijke arresten van vóór 2000, is de raad begonnen met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. Op 31 januari 2019 werd als eerste Lindenbaum/Cohen gepubliceerd, op de honderdste ‘verjaardag’ van dit arrest.

Lijst

Inmiddels staan 150 oude arresten online, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal. De Hoge Raad maakte een lijst met arresten die daarvoor in aanmerking komen en gaf juristen gelegenheid deze aan te vullen. Dat leverde veel reacties op. Aan de hand hiervan heeft de Hoge Raad een selectie gemaakt.

Handgeschreven

Veel van deze arresten moesten worden opgevraagd bij het Nationaal Archief in Den Haag en een archiefbewaarder in Kampen (hier liggen arresten van tussen 1980 en 2000 opgeslagen, omdat de Hoge Raad in die tijd niet beschikte over een archiefruimte waar dossiers onder de juiste klimatologische omstandigheden kunnen worden bewaard). Vervolgens werden de arresten door medewerkers van het Kenniscentrum van de Hoge Raad gescand, waar nodig geanonimiseerd en overgezet naar het systeem om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl. Handgeschreven arresten moesten worden overgetypt – pas rond 1920 maakte de typemachine haar entree bij de Hoge Raad.

Grotendeels civiele zaken

De 150 arresten zijn grotendeels civielrechtelijke zaken, maar er zitten ook straf- en fiscaalrechtelijke zaken bij. Onder de gepubliceerde arresten zijn het De Auditu-arrest (straf), Ermes c.s./Haviltex (civiel), het Kelderluik-arrest (civiel) en het Cessna-arrest (fiscaal).

In 2020 gaat de Hoge Raad verder met het digitaliseren van de belangrijkste oude arresten. Er zal daarbij per jaar worden teruggewerkt vanaf het jaar 1999.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven