Het nieuwe belastingverdrag Nederland – China

Delen:

vrijdag 14 juni 2013 – Eerste blog. Ter introductie: ik ben een 5e jaars Nederlandse advocaat en sinds 2 jaar werkzaam op het Shanghai kantoor van HIL International Lawyers & Advisers, waar ik Nederlandse en Chinese cliënten bijsta.

In dit eerste blog behandel ik het nieuwe verdrag tussen Nederlands-Chinese belasting verdrag (Double Tax Agreement of DTA). Deze vernieuwing van het bestaande verdrag uit 1987 stond al lang op de agenda. Het nieuwe verdrag is op 31 mei 2013 is gesloten. We adviseren Chinese en Nederlandse ondernemingen op dit gebied in samenhang met transacties of operationele activiteiten. Hierbij een paar algemene opmerkingen ten aanzien van het nieuwe verdrag.

De meest in het oog springende, en de meest besproken, wijziging is de 5% dividend withholding tax bij een aandeelhouderschap van 25% of meer. Voorheen was de dividend withholding tax 10%. Veel China holding structuren verkregen de preferentiële 5% voorheen door middel van een tussenliggende Hong Kong holding. Na Circular 601 in 2009 was dit nog alleen toegestaan was onder Chinees recht indien de “ultimate tax beneficiary” in Hong Kong resideerde. Voor Nederlandse vennootschappen met een Chinese aandeelhouder heeft de lagere dividend withholding tax geen voordeel zolang de cooperatie-structuur nog kan worden toegepast.

De permanente vestiging bij werkzaamheden van meer dan 183 dagen per jaar in China blijft bestaan. De 183 dagen werden voorheen als 6 maanden geteld, waarbij een periode als 1 maand gold indien in die maand 1 dag of meer werk was geleverd in het verdrag van 1987. In de praktijk werd de 183 dagen regel over het algemeen al toegepast en werd er gering op overschrijdingen gecontroleerd. Toch is deze regel nu eveneens in het nieuwe verdrag opgenomen.

Capital gains tax (10%) blijft van toepassing voor een verkoop van (gedeelte van) een participatie in een Chinese vennootschap die tenminste 25% van het totaal vertegenwoordigde in de 12 maanden voorafgaand aan de overdracht. Deze participatie is direct in het geregistreerd kapitaal. Aandelen bestaan niet in China. De methoden om met de capital gains tax om te gaan blijven ongewijzigd.

De royalty withholding tax is gesplitst in een 10% withholding tax voor know-how (dit was de algemene regel onder het oude verdrag) en een 10% van 60% (dus 6%) van de royalty voor equipment lease. Ten aanzien van royalties betaald door een Chinese aan een Nederlandse vennootschap is Chinese Business Tax eveneens van toepassing. Deze belasting vindt haar oorsprong in “interim” regulations van 20 jaar geleden. Business tax is niet verrekenbaar en bedraagt tussen de 3-20%, voor royalties meestal 5% (+ city tax). Sinds 1 januari 2013 wordt business tax geleidelijk opgenomen in de Chinese BTW (VAT) voor ondernemingen die deelnemen aan de pilot. Vanaf 1 augustus worden dit geleidelijk van toepassing op alle ondernemingen en sectoren. VAT is hoger dan de Business Tax op royalties, maar heeft het voordeel dat het verrekenbaar is. De technology transfer exemption blijft naar waarschijnlijkheid onverkort bestaan maar geldt dan voor de VAT.

Als laatste is er samenwerking afgesproken tussen Nederland in China over de inning van belastingen. Deze wordt nog nader ingevuld en verschillende uitzonderingssituaties zijn al opgenomen in het verdrag. Indien een dergelijke samenwerking er komt zal dit waarschijnlijk leiden tot een strengere toepassing van de regels. Chinese en Nederlandse ondernemingen die tussen of in beiden landen commercieel actief zijn dienen tijdig advies in te winnen en indien nodig te herstructureren.

Gerard van SwietenGerard is advocaat in Shanghai waar hij Europese partijen bijstaat in investerings- en handelstransacties met Chinese wederpartijen en vise versa. Aansluitend staat hij partijen bij in Nederlandse civiele procedures en internationale arbitrages. Gerard behaalde een master Nederlands recht (Universiteit Maastricht) en een master Chinees recht (Hong Kong University) en was voorafgaan aan HIL onder anderen werkzaam bij Freshfields Bruckhaus Deringer in Hong Kong en Clifford Chance LLP in Amsterdam.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven