Het organiseren van een festival: de juridische kant

Delen:

Festivals zijn populair in Nederland. Vooral in de zomermaanden worden de feesten goed bezocht. Van Pinkpop tot Lowlands, voor ieder iets wils. Het organiseren van zulke grote festivals is veel werk en bestaat uit verschillende elementen. In deze blog wordt stilgestaan bij de juridische kant van de organisatie van een festival en meer specifiek bij welke vergunningen vereist zijn.

Evenementenvergunning

Een festival wordt gezien als een evenement. Voor grote evenementen die worden georganiseerd op een publiek toegankelijke plaats is een evenementenvergunning vereist van de gemeente. Voor kleinere evenementen volstaat soms alleen een melding. Bij de aanvraag moet je verschillende informatie aanleveren, denk aan of er geluid geproduceerd zal worden, of er kramen en kermisattracties geplaatst zullen worden en of er gebruik moet worden gemaakt van de openbare weg. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan het toegestane geluidsniveau tijdens het evenement en begin- en eindtijden. Maar bijvoorbeeld ook voorwaarden op het gebied van veiligheid voor het publiek, bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en het schoonmaken van het terrein waarop het evenement heeft plaatsgevonden. De vergunninghouder (vaak organisatie van het evenement) is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers op het evenemententerrein. De toetsingskaders voor de evenementenvergunning zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet en in Algemene plaatselijke verordeningen (Apv).

Ruimtelijke regelgeving

Iedere Nederlandse gemeente heeft een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt aangegeven hoe gronden mogen worden gebruikt. Bij de organisatie van een evenement op een publiek toegankelijke plaats moet ook altijd worden gekeken of dit wordt toegestaan in het bestemmingsplan. Wanneer de voor een locatie geldende bestemming het houden van een evenement niet mogelijk maakt, kan dat evenement daar pas plaatsvinden als de organisator ruimschoots voor het evenement op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een zogenaamde “omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik” bij B&W heeft aangevraagd. Hij vraagt dan aan af te mogen wijken van het bestemmingsplan.Slechts wanneer die omgevingsvergunning ook daadwerkelijk voorafgaand aan het evenement is verleend, kan het evenement plaatsvinden.

Een evenement kan ook worden gezien als inrichting in de zin van de Wabo.In dat geval is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vereist. In de omgevingsvergunning staan onder andere maatwerkvoorschriften ten aanzien van geluid- en milieuaspecten, bijvoorbeeld een beperkt maximaal aantal decibels.

Overig

Met de benodigde evenementenvergunning en eventuele omgevingsvergunning ben je er nog niet. Voor het plaatsen van tenten, podia, stellingen en tribunes is ook toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt vaak samengevoegd bij de evenementenvergunning. De brandweer zal de locatie en constructie moeten inspecteren en veilig verklaren. Voor het aanbieden van alcoholische dranken zijn twee vergunningen vereist: een tapvergunning en een vergunning voor het schenken van sterke drank. Ook voor het afsteken van vuurwerk dient een vergunning te worden aangevraagd. Tot slot dient de organisatie van het evenement rekening te houden met de Wet natuurbescherming.

Het is duidelijk dat het organiseren van een festival (op juridisch gebied) veel werk kan zijn. Maar dan heb je (vaak) wel een mooi feestje!

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven