Hirsch Ballin: dubbel paspoort geen probleem

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het bezitten van een dubbele nationaliteit is geen probleem en de overheid hoeft dit dan ook niet tegen te gaan. Dat zei oud-CDA-minister Ernst Hirsch Ballin vrijdag tijdens zijn oratie, waarmee hij het hoogleraarschap in de rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde.

Het kabinet wil juist dat migranten die een Nederlands paspoort krijgen, (voor zover mogelijk) afstand doen van hun oude nationaliteit. Maar Hirsch Ballin stelt dus dat dit onnodig is. “Meervoudig burgerschap moet niet worden gezien als verscheurdheid, maar als aanvaarding en erkenning van het feit dat mensen geen enkelvoudige identiteit hebben.” Sterker nog, volgens de oud-minister kan een dubbel paspoort juist positief zijn. “Erkend moet worden dat meervoudig staatsburgerschap met de daaraan verbonden burgerrechten juist een positieve factor kan zijn in de overgang van de ene levenssituatie naar de andere. Moeizame pogingen om meervoudig staatsburgerschap tegen te gaan, doen meer kwaad dan goed.”

Dat een dubbele nationaliteit geen probleem is, blijkt volgens Hirsch Ballin ook uit het voorstel van het kabinet hierover. Dat vermeldt ‘geen praktische problemen’ die ontstaan door het hebben van meerdere paspoorten, zo zei hij.

De nieuwe hoogleraar stelde overigens ook dat staten hun onderdanen de mogelijkheid moeten geven afstand te doen van hun nationaliteit. Sommige landen, waaronder Marokko, staan dat niet toe.

Hirsch Ballin betoogde dat het voor de integratie van immigranten belangrijk is dat zij burgerrechten krijgen (stemrecht bijvoorbeeld). Als hen die worden onthouden, worden zij geïsoleerd en worden problemen die samenhangen met immigratie alleen maar groter. Door ‘de uitsluiting van het burgerschap tegen te gaan’, worden burgerrechten ‘het cement van de samenleving’. (bron: ANP)

Hirsch02fotoChrisvanHouts-528

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl