Hoe belangrijk is een geheimhoudingsverklaring in een arbeidscontract?

Een geheimhoudingsovereenkomst is een juridisch instrument dat een of meer partijen dwingt geheime of gevoelige informatie geheim te houden. Een geheimhoudingsclausule wordt gewoonlijk gebruikt wanneer het de bedoeling is dat bedrijfseigen informatie of een handelsgeheim niet aan het publiek, andere partijen of concurrenten op de markt wordt onthuld. Een geheimhoudingsovereenkomst of clausule in een arbeidscontract is iets anders dan een NDA.

Delen:

Een NDA (non disclosure agreement) is gewoonlijk eerder geschikt als er sprake is van eenrichtingsverkeer van geheime informatie. Een geheimhoudingsovereenkomst daarentegen is beter geschikt voor samenwerkingsverbanden, zoals wanneer twee of meer partijen samenwerken aan een project dat de uitwisseling van gevoelige informatie of intellectueel eigendom noodzakelijk maakt.

Vertrouwelijkheid is om verschillende redenen van vitaal belang

Als privé bedrijfsinformatie niet goed beschermd en bewaard wordt, kan dat leiden tot verlies van zaken en klanten. Welke soorten gegevens moeten of moeten beveiligd worden? Dit zijn over het algemeen de werknemersinformatie, managementinformatie, en bedrijfsinformatie. Drie soorten vertrouwelijke informatie waarbij een geheimhoudingsverklaring gebruikelijk is.

Onder werknemersinformatie worden vaak persoonsgegevens verstaan. Denk aan het BSN nummer van een werknemer, het huisadres of telefoonnummer, e-mail adres, zijn achternaam of  het rijbewijsnummer.

Ook managementinformatie geheim houden is van belang. Disciplinaire maatregelen, geplande ontslagen, onderzoeken naar wangedrag van werknemers, enzovoort zijn allemaal voorbeelden van geheime managementinformatie. Hoewel het delen van deze informatie niet altijd illegaal is, is het vrijwel altijd schadelijk voor het bedrijf.

Daarnaast: bedrijfsinformatie. Dit betreft informatie die niet algemeen bekend is en normaal niet toegankelijk zou zijn voor concurrenten, tenzij ze via onwettige of onethische wegen verkregen wordt. Productieprocessen en procedures, bedrijfsstrategieën, financiële gegevens, budgetten en prognoses, overzichten van klanten, opdrachtgevers en leveranciers zijn allemaal voorbeelden van gevoelige bedrijfsinformatie.

Het doel van een geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst dient twee doelen: geheimhouding en bescherming. Een geheimhoudingsovereenkomst kan informatie beschermen, variërend van productspecificaties tot leveranciers. Een NDA kan bedrijfsconcepten, testresultaten, en zelfs onder embargo staande persberichten of productevaluaties beschermen.

Een NDA legt de wettelijke basis om diefstal of onthulling van ideeën en informatie aan concurrenten of andere partijen te voorkomen. Overtreding van zo’n overeenkomst kan allerlei juridische gevolgen hebben, waaronder rechtszaken en boetes. Deze clausules en overeenkomsten zorgen ervoor dat deze gegevens beschermd zijn.

Wat is het verschil tussen een geheimhoudingsovereenkomst en een NDA?

Er zijn enkele kleine verschillen tussen een geheimhoudingsclausule in een arbeidscontract en een NDA.

Een NDA wordt over het algemeen gebruikt wanneer een hoger niveau van vertrouwelijkheid nodig is. Geheimhouding betekent dat je geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie mag onthullen. Dit kan inhouden dat je het gebruik van geheime informatie beperkt, elektronische gegevensbestanden beveiligt, diefstal door werknemers voorkomt, van onderaannemers eist dat ze hetzelfde contract ondertekenen, enzovoort.

Arbeidsovereenkomsten en de geheimhoudingsclausules: geheimhoudingsovereenkomsten als clausule in een arbeidscontract wordt vaker op de werkplek gebruikt dan in een persoonlijke omgeving. Werknemers stuiten vaak op gevoelige, economisch nuttige, of misschien persoonlijke informatie. In de meeste gevallen beschikt de werkgever ook over persoonlijke en gevoelige informatie over de werknemer. Om deze redenen kiezen veel ondernemingen eerder voor een clausule in het arbeidscontract dan voor een geheimhoudingsovereenkomst in de vorm van een NDA.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven