Hof van Justitie van de Europese Unie handelt minder zaken af

De oorlog in Oekraïne is ook merkbaar bij het Hof van Justitie van de Europese Unie: daar werden het afgelopen jaar ruim zeventig zaken ingediend over de beperkende maatregelen die de EU heeft genomen tegen personen of bedrijven die banden hebben met Rusland.

Delen:

Depositphotos_29994325_S- Europees HvJ Luxemburg
Hof van Justitie in Luxemburg (foto: Depositphotos)

Ook andere actuele ontwikkelingen hebben hun weerslag in het werk van het Hof, valt te lezen in het jaarverslag. Zo zijn er rechtszaken geopend met betrekking tot de energie- en milieusector, de regulatie van staatssteun en energiemarkten en de bescherming van persoonsgegevens.

Goede toepassing

Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie ziet toe is op de goede toepassing van Europese wetten en regels. Het bestaat uit het Hof van Justitie en het Gerecht. Het Hof van Justitie doet uitspraken over geschillen tussen lidstaten, EU-instellingen, bedrijven en individuen waarbij EU-wetgeving aan de orde is. Het Gerecht gaat over zaken tegen de instellingen en organen van de EU.

Het Hof van Justitie en het Gerecht handelden in 2022 minder zaken af dan het jaar ervoor: 1666, tegen 1723 in 2021.
Het aantal nieuwe zaken is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021 (1710 tegen 1720). En het aantal aanhangige zaken steeg van rond de 2500 naar 2585.

Prejudiciële verwijzingen

Het aantal aanhangig gemaakte prejudiciële verwijzingen is in 2022 iets gedaald (546 tegen 567 in 2021). De vragen die in deze verwijzingen worden gesteld zijn afkomstig van nationale rechters uit alle lidstaten van de Unie. Het grootste aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing werd afgelopen jaar ingediend door rechters uit Duitsland (98), Italië (63) en Burgarije (43). Uit Nederland kwamen 28 verzoeken.

Doorlooptijd

De gemiddelde procesduur is 16,3 maanden (16,4 bij het Hof en 16,2 bij het Gerecht). Dat is nagenoeg even lang als in 2021. De gemiddelde duur van de prejudiciële zaken is echter wel toegenomen (17,3 maanden tegenover 16,7 maanden in 2021), wat volgens het Hof wordt veroorzaakt door de toegenomen complexiteit van de voorgelegde vragen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven