Hoge Raad wil integere en daadkrachtige bruggenbouwer

Delen:

De nieuwe president van de Hoge Raad moet een integere, betrokken, stimulerende, samenbindende en waar nodig daadkrachtige leider zijn. Ook dient de opvolger van Maarten Feteris een bruggenbouwer te zijn die op het hoogste politieke, bestuurlijke en rechterlijke niveau effectief overleg kan plegen en adviseren.

Dat staat te lezen in de profielschets die is opgesteld door de Adviescommissie benoeming president. De huidige president Feteris stopt er op 1 november van dit jaar mee, zijn termijn van zes jaar zit er dan op.

Boegbeeld

De profielschets noemt de president het boegbeeld van de Hoge Raad. Deze moet bestuurlijk bekwaam zijn en visie hebben om leiding te geven en oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en de rol van de rechter. En ook: brede vakinhoudelijke kennis en ervaring hebben om zowel intern als extern met persoonlijk gezag en overtuigingskracht deel te nemen aan het maatschappelijk en juridisch debat over de democratische rechtsstaat en de rechtspraak.

De selectiecommissie bestaat uit de externe voorzitter Pauline van der Meer Mohr (voormalige voorzitter college van bestuur van de Erasmus Universiteit) en drie leden van de Hoge Raad die zich zelf niet beschikbaar stellen voor het presidentschap. Dat zijn de raadsheren Maarten Kroeze, Jaap de Hullu en Liesbeth Punt. De commissie wordt ondersteund door de griffier van de Hoge Raad.

Eindrapport

Alleen leden van de Hoge Raad kunnen solliciteren. Enkele leden van hen hebben zich kandidaat gesteld voor het presidentschap. De Raad zegt niet om hoeveel mensen het gaat: “Het aantal kandidaten is vertrouwelijk,” aldus een woordvoerster van de Raad.

De adviescommissie gaat nu opnieuw gesprekken voeren om te onderzoeken welke kandidaat bij uitstek geschikt is om tot president te worden benoemd. Daarna stelt de commissie een vertrouwelijk eindrapport op met een aanbeveling van één naam, die door de Hoge Raad aan de minister wordt aanbevolen om tot president te worden benoemd. Dat eindrapport wordt in maart verwacht. De ministerraad zal de nieuwe president voordragen, waarna deze bij koninklijk besluit wordt benoemd.

Procureur-generaal

Voor het opstellen van de profielschets heeft de adviescommissie gesproken met alle leden van de Hoge Raad, met de procureur-generaal bij Hoge Raad en de directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad. De commissie heeft ook gesproken met de minister voor Rechtsbescherming, een delegatie van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en een vertegenwoordiger van de presidenten van de andere gerechten. De gerechtsvergadering van de Hoge Raad heeft de profielschets op 23 januari definitief vastgesteld.

In een artikel in Mr. van 25 juni 2019 vertelde Feteris’ voorganger Geert Corstens dat het presidentschap vroeger werd vergeven op senioriteit. Kort voor 2008, het jaar dat Corstens werd benoemd, werd de huidige procedure van kracht.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven