Juridisch nieuws

Juridische blik op de Bijbel

In bijna elk Bijbelboek wordt gesproken over gerechtigheid en recht. Om die passages goed te kunnen begrijpen is kennis van het recht uit die tijd nodig. Advocaat Jan Post verdiepte zich erin en schreef er een boek over, Gerechtigheid en recht, dat vrijdag 13 september verschijnt.

Jan Post (Post & Bouter Advocaten, Barneveld) is ruim 25 jaar advocaat en onder meer gespecialiseerd in protestants kerkrecht, waarop hij in 2003 promoveerde. Zijn kantoor staat naast vooral ondernemers ook kerken en kerkelijke instellingen bij. Naast zijn werk bestudeerde hij vier jaar lang de juridische achtergronden van de Bijbel. Om inzicht te geven in wat werd bedoeld met gerechtigheid en recht plaatst hij Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament tegen de achtergrond van joodse, klassieke en historische bronnen. Ook heeft hij er passende afbeeldingen uit onder meer de kunst in verwerkt.

Parallellen trekken

Jan Post (Post & Bouter Advocaten)

Een van Posts drijfveren voor deze theologische en juridische studie was om “tot een contextuele benadering van recht en rechtspraak in de Bijbel te komen”, en na te gaan in hoeverre het hedendaagse recht een bijbelse, oud-oosterse of klassieke oorsprong heeft. “Ook wilde ik laten zien dat het recht leeft, door parallellen te trekken tussen het vroegere en hedendaagse recht.”

Met zijn bijna vierhonderd tellende boek hoopt hij ook theologie en recht dichter bij elkaar te brengen. “Theologie beschermt ons tegen de pretentie om alles door de wetenschap te kunnen verklaren, de pretentie van het recht is om onderlinge verhoudingen te onderwerpen aan een objectieve toets van rechtvaardigheid en redelijkheid. Deze deelgebieden staan soms op gespannen voet met elkaar. Ik was benieuwd wat de klassieke juridische bronnen hierover zeiden.”

Proces tegen Jezus

In zijn boek gaat Post onder andere in op het proces tegen Jezus voor Pilatus. “Dan zie je een verschil tussen de Joodse en Romeinsrechtelijke manier van procesvoering. Beide processen waren uiteindelijk gericht op het ter dood kunnen brengen van Jezus, maar het Joodse proces was gericht op de Joodse wet; centraal stond dat Jezus niet de Messias zou kunnen zijn. In het Romeinsrechtelijke proces ging het erom of Jezus de macht van de keizer ter discussie stelde.”

Rechters

Zijn boek is volgens Post interessant voor theologen, maar zeker ook voor juristen, zoals leden van de rechterlijke macht en de advocatuur. “Ik vertel over een verhaal uit het apocriefe boek Daniël en ga daarbij uitgebreid in op de procesvoering in een zaak waarin Daniël als rechter optreedt in een proces tegen twee Joodse rechters, die een Joodse vrouw ten onrechte beschuldigden. Zij wilden het bed met haar delen en zeiden dat als ze weigerde, zij zouden zeggen dat ze er met een ander vandoor gegaan was. Daniël liet elk van de twee rechters afzonderlijk verklaren hoe het was gegaan, en daarbij legden ze verschillende verklaringen af. In de hedendaagse rechtspraak worden nog steeds getuigen afzonderlijk gehoord om onafhankelijk hun verklaringen te doen.”

Tijdens het schrijven viel hem op dat in de buitenlandse literatuur en vooral in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten veel vaker dan in Nederland gebruik wordt gemaakt van andere disciplines, waaronder door juristen, om de Bijbel te verklaren. “Ook dat maakt mijn boek bijzonder.”

De presentatie van ‘Gerechtigheid en recht’ (KokBoekencentrum) is op vrijdag 13 september, vanaf 19.30 uur, in het gebouw van de evangelische broedergemeente aan het Zusterplein 20 in Zeist. Advocaat Gert Weerheim en historicus Bart Wallet zullen een lezing houden. Belangstellenden zijn welkom.

 

 

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures