‘Kabinet moet niet zo maar vrijheden van gedetineerden afpakken’

Als het aan het kabinet ligt, wordt het ‘degraderen’ in de gevangenis gemakkelijker. Gedetineerden die zich niet (goed) genoeg gedragen krijgen dan minder vrijheden. De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming wil dat dit systeem eerst wordt geëvalueerd voordat het kabinet dit verandert.

Delen:

‘Kabinet moet niet zo maar vrijheden van gedetineerden afpakken’
Foto: Damir Spanic/Unsplash

Het systeem van promoveren en degraderen werd in 2014 ingevoerd, en betekende een ingrijpende verandering van het gevangeniswezen. Het aanbod van resocialisatieactiviteiten en andere vrijheden hangt in dat systeem sterk af van het gedrag van de gedetineerden. Zij moeten die vrijheden, die voorheen voor elke gedetineerde beschikbaar waren, nu gaan ‘verdienen’. Dat is ook het standpunt van het huidige kabinet waarin een sterk appèl op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde wordt gedaan: goed en constructief gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt bestraft.

Evaluatie

Het kabinet wil dit systeem vereenvoudigen en aanscherpen, onder meer door het laten degraderen naar een basisprogramma van gedetineerden makkelijker te maken. De RSJ vindt dat er eerst een degelijke evaluatie moet plaatsvinden, voordat het systeem wordt gewijzigd. In het advies Promoveren en degraderen in detentie doet de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) enkele dringende aanbevelingen. Daarin vraagt de RSJ aandacht voor de kwaliteit van de gedragsbeoordeling en gedragsrapportages en voor de beperkingen van kwetsbare gedetineerden.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Die beoordeling van het gedrag van gedetineerden gaat ook een rol spelen over onder meer verlof en voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit is voor de RSJ een punt van zorg omdat de kwaliteit van gedragsbeoordeling en de gedragsrapportages in de inrichtingen niet altijd op het gewenste niveau is.

Kwetsbare gedetineerden

Ook wijst de RSJ erop dat in de nieuwe regels van het systeem niet expliciet rekening wordt gehouden met de beperkingen van kwetsbare gedetineerden, zoals gevangenen met een lichte verstandelijke beperking, ziekelijke stoornis of ernstige drugsverslaving. Voor meer dan de helft van de gedetineerden geldt dat zij vanwege hun (psychische) beperkingen in veel gevallen niet in staat zijn om het beoogde goede gedrag te laten zien. Om het systeem van promoveren en degraderen te verbeteren, adviseert de RSJ om eerst een degelijke evaluatie uit te voeren en op basis daarvan (eventuele) wijzigingen in het systeem door te voeren.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven