KBvG betwijfelt onafhankelijkheid SEO

Delen:

SEO Economisch Onderzoek stelt in het zaterdag verschenen rapport dat het vervangen van een dagvaarding of vonnis door een gerechtsdeurwaarder door een aangetekende brief door de postbode een ‘miljoenenbesparing’ zou kunnen opleveren. Volgens KBvG-voorzitter John Wisseborn is hier eerder sprake van ‘wishfull thinking’ dan van harde wetenschappelijke conclusies.

Het onderzoeksrapport is cijfermatig slecht onderbouwd en berust grotendeels op aannames. Voor de tweede keer in korte tijd doet het Amsterdamse onderzoeksinstituut in opdracht van een externe partij een rapport uitkomen waarin aantoonbaar naar de door de onderzoekers gewenste conclusie wordt toegerekend. Dat concludeert de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). In een brief aan staatssecretaris Teeven heeft de KBvG haar zorgen uitgesproken over de wetenschappelijke kwaliteit van SEO. Wisseborn: “De uitreiking van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder is essentieel anders dan het versturen van een brief. De fysieke uitreiking aan de gedaagde partij is ook slechts een onderdeel van het dagvaarden, waardoor de cijfermatige vergelijking volkomen mank gaat. Met dit inhoudelijk slecht onderbouwde rapport slaat SEO opnieuw de plank mis.”

Slager in plaats van chirurg

Onafhankelijk kostprijsonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie toonde eerder aan dat de fysieke uitreiking van de dagvaarding – datgene dat door SEO wordt vergeleken met de verzending van een aangetekende brief – minder dan een kwart uitmaakt van de totale werkzaamheden. Wisseborn: “De kosten daarvan zijn nog geen € 17,=. Daarvoor krijgt de gedaagde partij een juridische professional aan de deur die een toelichting kan geven en kan uitleggen welke opties er nog zijn. De overige door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerde controles, correcties en aanvullingen zijn absoluut niet zomaar te vervangen door het werk van een postbode. Een dergelijk pleidooi is net zo oppervlakkig als de suggestie om een slager operaties te laten uitvoeren omdat hij goedkoper is dan een chirurg en ook ervaring heeft met het snijden van vlees.”

Forse stap terug

De KBvG heeft de afgelopen tijd diverse initiatieven ontplooid die de waarde van de procesinleiding per dagvaarding onderstrepen. Zo is met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet een project gestart waarbij gerechtsdeurwaarders bij de gemeentelijke Kredietbanken controleren of er sprake is van een lopend hulpverleningstraject voordat er überhaupt gedagvaard wordt. Dit project leidde in ongeveer 30% van de gevallen tot het intrekken van de opdracht tot dagvaarden, omdat de schuldeiser liever bleek te wachten op de resultaten van de schuldhulp. Ook heeft de beroepsorganisatie een voorstel ingediend voor het digitaal aanleveren van dagvaardingen, zodat deze efficiënt in de systemen van de rechtspraak kunnen worden verwerkt. Wisseborn: “Het pleidooi voor een verzending per aangetekende brief zou juist een forse stap terug betekenen in de innovatie van de procesinleiding, en uiteindelijk leiden tot meer juridische missers en dus tot hogere kosten en lager rendement.”

Wetenschappelijke kwaliteit in het geding

Los van het feit dat het SEO-rapport een grove miskenning van de gerechtsdeurwaarder en de complexiteit van diens werk inhoudt, is de KBvG verontrust over de wetenschappelijke kwaliteit van SEO als instituut. “Al eerder publiceerde SEO een rapport over onze beroepsgroep. Dat onderzoek is, net als dit onderzoek, betaald door een grote speler in de incassomarkt. In beide gevallen zijn de onderzoeksuitkomsten geheel in lijn met de belangen van deze partij. Wij stellen grote vragen bij de onafhankelijkheid van SEO, en hebben dit inmiddels ook aan de staatssecretaris kenbaar gemaakt”, aldus Wisseborn.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven