Kritiek op vernieuwing personenvennootschappen

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Beeld: Pixabay

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) zijn kritisch op het kabinetsvoorstel om de personenvennootschappen te moderniseren.

Op dit moment zijn er drie personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. In de toekomst vallen onder de personenvennootschap nog maar twee ‘laagdrempelige’ rechtsvormen: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen, bijvoorbeeld bij aansprakelijkheidskwesties. Er is minder notariële bemoeienis dan bij de oprichting van een bv.

Rechtsbescherming

De KNB vindt dat de oprichting van een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid dezelfde notariële waarborgen moet krijgen als de oprichting van een bv. In de ogen van de notariële beroepsorganisatie moet er een juist evenwicht (blijven) bestaan tussen enerzijds het faciliteren van ondernemerschap en anderzijds het borgen van rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik. Daarom moet onderscheid worden gemaakt tussen de personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, vindt de KNB. Voor het ontstaan van een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid is volgens de KNB een notariële akte nodig.

Ook bij ontbinding en vereffening van een personenvennootschap vindt de KNB notariële betrokkenheid van belang. De KNB ziet ook een rol voor de notaris bij de omzetting van een personenvennootschap in een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Of andersom.

Onduidelijkheid

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) waarin de KNB samenwerkt met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), juicht toe dat het onderscheid tussen beroep en bedrijf verdwijnt en dat de huidige rechtsvormen maatschap en vennootschap onder firma hun naam niet hoeven te wijzigen. De commissie staat ook achter het voorstel om het aantal rechtsvormen tot twee te beperken. Bovendien is het zeer nuttig dat alle (commanditaire) vennootschappen rechtspersoonlijkheid krijgen, vindt de GCV. Onder de huidige wetgeving bestaat vaak onduidelijkheid over de eigendom van de goederen.

Handelsregister

De GCV vindt wel dat iedere vennootschap ingeschreven moet worden in het Handelsregister. Met de beoogde wetgeving worden alle bestaande personenvennootschappen vanaf de invoeringsdatum rechtspersoon. De commissie vindt het jammer dat bepalingen van overgangsrecht in het voorstel ontbreken en pleit voor een overgangsregeling waarbij de bestaande personenvennootschappen zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden.

 

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top