Law Firm School tevreden (over zichzelf)

Delen:

De Law Firm School is tevreden over het eerste jaar dat deze opleiding heeft gedraaid. Het blijkt dat de deelnemers de docenten als zeer goed waarderen. Wel is het programma enigszins aangepast omdat de stof soms als te omvangrijk en als te moeilijk werd ervaren. Ook was onvoldoende duidelijk gemaakt wat er voor het Ordetentamen vereist was bij vakken die door de Orde worden getentamineerd.

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2008 van de Law Firm School dat eind vorige week door de ledenvergadering van de LFS werd vastgesteld. De Law Firm School is vorig jaar opgericht door veertien van de grootste advocatenkantoren in ons land uit onvrede over de kwaliteit van de opleiding die de Advocatenorde verzorgt. Volgens deze kantoren sluit deze opleiding onvoldoende aan op de specifieke eisen die de (internationale) commerciële praktijk aan hun medewerkers stelt. De advocaten die een deel van hun opleiding via de LFS volgen (alleen werknemers van de aangesloten kantoren hebben toegang) krijgen voor een aantal vakken vrijstelling van de verplichte opleiding van de Orde. Binnen de Orde vrezen nogal wat mensen dat hierdoor deze advocaten op een te eenzijdige manier worden opgeleid, maar bovendien dat deze eliteschool ten koste zou gaan van wat wordt genoemd de ‘sociale cohesie’ binnen de advocatuur.

Steven SchuitIn het voorwoord van het jaarverslag geeft bestuursvoorzitter prof. mr. Steven Schuit (Allen & Overy) nog eens duidelijk aan waar het schort: “Een 4-jarige universitaire opleiding is eigenlijk te kort voor het verkrijgen van de voor de internationale advocatuur vereiste juridische kennis en het zeer noodzakelijke inzicht in de maatschappelijke en sociale verhoudingen waarbinnen het recht functioneert. (…) Zonder inhoudelijke kennis van de belangrijkste leerstukken uit de hoofdvakken komt men er de eerste jaren als advocaat al niet, en later wordt het dan helemaal een drama.” Het voorwoord van Schuit komt er dus op neer dat zodra een nieuwe advocaat aantreedt deze zo snel de leemtes in zijn kennis op moet vullen. Via de Law Firm School.

Veel meer informatie dan dat het curriculum op een aantal plaatsen is aangepast en dat de opleiding ook zal worden opengesteld voor advocaat-fiscalisten, kandidaat-notarissen en fiscalisten, geeft het jaarverslag niet. Of het moest zijn dat in september 2008 er 99 cursisten aan de opleiding zijn begonnen.

Het is overigens onduidelijk welk invloed de huidige economische crisis heeft op het aantal cursisten dat vanuit de deelnemende kantoren in september aan de opleiding gaat beginnen. Een poging tot inventarisatie door Mr. werd onlangs vakkundig getorpedeerd door enerzijds de deelnemende kantoren die vrijwel alle verwezen naar de Law Firm School en vervolgens door de Law Firm School zelf die bij monde van Schuit desgevraagd meedeelde dat hij daarover niets kon zeggen omdat “dit een interne aangelegenheid van de betreffende kantoren is.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven