Mag een beschrijvende domeinnaam verwarring wekken?

Delen:

In beginsel moet het voor een ieder mogelijk zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten. Daarom is het in beginsel toegestaan een beschrijvende domeinnaam te gebruiken, zelfs als daardoor verwarring kan ontstaan met een oudere beschrijvende domeinnaam. Deze regel formuleerde de Hoge Raad eind 2015 in zijn arrest in de zaak www.artiestenverloning(en).nl.

Er zijn twee ondernemingen die zich bezighouden met het verzorgen van de loonadministratie van en voor artiesten. De eerste onderneming gebruikt de domeinnaam “www.artiestenverloningen.nl”, de tweede de domeinnaam “www.artiestenverloning.nl”. Volgens de feitenrechter is de aanduiding ‘artiestenverloning(en)’ voor de dienstverlening van beide ondernemingen louter beschrijvend. Er is sprake van verwarring: de ene onderneming ontvangt regelmatig post die voor de andere bedoeld is. De Hoge Raad beslist dat de vrijheid een beschrijvende aanduiding te gebruiken prevaleert, in dit geval en ‘in beginsel’. Maar op dit beginsel bestaan belangrijke uitzonderingen.

Als een beschrijvende domeinnaam zo intensief is gebruikt dat deze door het publiek als onderscheidingsteken wordt opgevat is er sprake van ‘inburgering’ en kan gebruik van een verwarring wekkende variant vaak op grond van het merkenrecht worden verboden.

Als een beschrijvende domeinnaam door een onderneming als handelsnaam wordt gevoerd bestaat de mogelijkheid van bescherming op grond van de Handelsnaamwet. “Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam”.

Maar het hebben van een domeinnaam geeft op zichzelf geen juridische bescherming. Het gebruik van een louter beschrijvende ‘jongere’ domeinnaam is, “ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen”.

Bijkomende omstandigheden die het gebruik onrechtmatig maken zouden er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan dat de vormgeving van de website of andere gedragingen van de jongere gebruiker er blijk van geven dat bewust wordt aangehaakt bij de bekendheid van de oudere domeinnaamgebruiker.

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, (www.artiestenverloning(en).nl).

Zie ook:

HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, (Bouwcentrum) en

HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, (Euro-Tyre).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven