Mediation naast rechtspraak

Delen:

MediationVandaag en morgen wordt een tweedagse, deels internationale, conferentie gehouden over de ontwikkelingen in mediation. Mede naar aanleiding daarvan is deze week verschenen het Research Memorandum ‘Op maat beslecht. Mediation naast rechtspraak 1999-2009’. In dit Research Memorandum schrijven meerdere auteurs over de opzet en het functioneren van de verwijzingsvoorziening bij de Nederlandse gerechten naar mediation als mogelijkheid van geschilbeslechting.

De bundel presenteert beknopt de geschiedenis van het idee: een op maat te realiseren beslechting van conflicten onder directe verantwoordelijkheid van de belanghebbenden zelf. Een idee dat, gestart in het werkveld rond de eeuwwisseling in de Beleidsbrief ADR (Alternative Dispute Resolution) Meer wegen naar het recht beleidsmatige erkenning krijgt.

Dan komt het aan op de uitvoering. Gefaseerd – via projectfase, implementatiefase en consolidatiefase – krijgt een en ander gestalte, organisatorisch aangestuurd door het Landelijk Bureau Mediation (LBM) wordt de verwijsvoorziening gerealiseerd.

Het derde aandachtspunt vormen de resultaten. Het aantal verwijzingen, de motieven van conflictpartijen en de drijfveren van de verwijzers, het verloop van het mediationproces, de overeenkomst en de naleving ervan; al deze (en andere) aspecten zijn via systematische registratie en vervolgens analyse inzichtelijk gemaakt.

De toekomst – een onmisbaar referentiepunt – krijgt op twee manieren gestalte. Enerzijds via de beschrijving van de nieuw gestarte pilots waarin conflictdiagnose en belangeninventarisatie de leidende principes vormen. Anderzijds via een persoonlijke terugblik van de voorzitter van het Landelijk Bureau Mediation naast rechtspraak, Machteld Pel.

Het geheel wordt geflankeerd door het daaraan voorafgaande essay van de hand van dr. Rob Jagtenberg. Hij schildert in grote lijnen met oog voor saillante details een tweeluik. Het ene presenteert de ontwikkelingen op internationale schaal; de ontwikkelingen in de polder als resultante van die in the global village. Het andere biedt de lezer een blik op het Nederlandse landschap; de invloeden van het nieuwe stroomgebied binnen de eigen delta op de geschilbeslechtingsloop.

Het Research Memorandum is ook digitaal te raadplegen op rechtspraak.nl.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven