‘Meer jongvolwassenen in aanmerking voor sancties uit het jeugdstrafrecht’

Als het aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ligt, komen meer jongvolwassenen dan nu in aanmerking voor de sancties en voorzieningen uit het jeugdstrafrecht. Dat staat in een advies dat de RSJ op eigen initiatief heeft uitgebracht.

Delen:

‘Meer jongvolwassenen in aanmerking voor sancties uit het jeugdstrafrecht’ - Mr. online
Foto: Depositphotos

Op grond van het adolescentenstrafrecht kan de rechter er voor kiezen het jeugdstrafrecht toe te passen op jongvolwassen daders van 18 tot en met 22 jaar. Dat biedt de mogelijkheid met maatwerk aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase en problematiek van jongvolwassenen.

Pedagogisch

In het jeugdstrafrecht is de pedagogische doelstelling het uitgangspunt. De praktijk wijst uit dat de sancties van het jeugdstrafrecht voldoen. Dat zijn bijvoorbeeld jeugddetentie en de PIJ-maatregel (Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). Bij zeer ernstige delicten kan bij jongvolwassenen het volwassenenstrafrecht worden toegepast. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bepaalt echter dat voor minderjarigen vrijheidsbeneming een laatste redmiddel dient te zijn en slechts voor de kortst mogelijk passende periode mag worden toegepast.

Knelpunten

Uit de eerder dit jaar verschenen evaluatie van het adolescentenstrafrecht bleek dat de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen om criminele carrières om te buigen relevant is. Maar het adolescentenstrafrecht wordt steeds meer toegepast. Wel zijn er knelpunten die de effectiviteit en efficiënte uitvoering belemmeren en die een bedreiging kunnen zijn voor het naleven van mensenrechten van jongvolwassen daders – zoals transparantie en gelijkwaardigheid. De veelbelovendheid van het adolescentenstrafrecht als ontwikkelingsgerichte aanpak voor jongvolwassenen daders die kan bijdragen hun criminele carrière om te buigen, kan alleen worden waargemaakt als de knelpunten en onbedoelde gevolgen in het stelsel en in de praktijk worden aangepakt. De uitkomsten uit deze evaluatie vormden de aanleiding voor het advies dat nu is uitgebracht.

Strafmaxima

Daarin adviseert de RSJ het uitgangspunt ‘volwassenstrafrecht, tenzij’ om te draaien naar ‘jeugdstrafrecht, tenzij’. In het advies gaat de RSJ ook in op de strafmaxima voor minderjarigen en jongvolwassenen. De RSJ is geen voorstander van een verhoging van deze strafmaxima en adviseert daarom de huidige strafmaxima in het jeugdstrafrecht te handhaven. Ook zouden minderjarigen altijd volgens het jeugdstrafrecht moeten worden berecht, op grond van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Lees hier het Advies Adolescentenstrafrecht.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven