Minister Dekker negeert NVvR-kritiek op wetsvoorstel

Delen:

Foto: Depositphotos

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel waardoor rechtbanken en gerechtshoven elkaar makkelijker kunnen helpen als ze kampen met een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit ingediend bij de Tweede Kamer. De kritiek van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op het voorstel was voor de minister geen reden dit aan te passen.

Met het voorstel wil minister Dekker belemmeringen wegnemen voor de gerechten om een zaak op een andere locatie te laten behandelen. Het voordeel is dat zaken dan niet meer hoeven te worden overgedragen, zoals nu het geval is.

Structurele wettelijke voorziening

Daarnaast komt er een structurele wettelijke voorziening voor de vier zogenoemde concentratierechtbanken (Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel), waar gespecialiseerde strafzaken van het landelijk parket en het functioneel parket worden behandeld. Zaken van terugkerende jihadgangers en de financiering van terrorisme bijvoorbeeld. Door alle zittingsplaatsen van deze rechtbanken voor dit type zaken aan te wijzen als elkaars zittingsplaatsen zijn eventuele capaciteitsproblemen onderling sneller en flexibeler op te lossen.

Verder moet het wetsvoorstel een oplossing bieden voor plotselinge verhoogde instroom van zaken, langdurige personele onderbezetting of tijdelijk beperkte beschikbaarheid van zittingszalen.

Staatsrechtelijk onwenselijk

Het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak gaven aan blij te zijn met het wetsvoorstel, aldus de minister. En de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, en ook de Autoriteit persoonsgegevens en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, hadden geen opmerkingen bij het concept. De NOvA zag af van het uitbrengen van advies.

De NVvR daarentegen liet eerder weten kritisch te zijn, en gaf in overweging het wetsvoorstel en de memorie van toelichting op onderdelen aan te passen. Volgens het voorstel kan de minister een of meer gerechten aanwijzen ter tijdelijke ondersteuning van een ander gerecht, indien dit “noodzakelijk is als gevolg van een gebrek aan voldoende zittingscapaciteit”. De NVVR merkte op dat begrippen als “tijdelijk”, “noodzakelijk” en “gebrek aan voldoende zittingscapaciteit” ten onrechte niet nader zijn ingevuld. Verder zou volgens de NVvR duidelijk moeten zijn hoe lang een aanwijzing mag duren.

“De minister kan deze begrippen dus naar eigen inzicht invullen,” schreef de NVvR in een persbericht. “Het valt op dat de minister zelfs de desbetreffende gerechten niet behoeft te horen alvorens te beslissen. Zoals het artikel thans is geredigeerd, biedt het de politiek de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het rechterlijk domein. Dat is staatsrechtelijk gezien zeer onwenselijk.”

Inbreng verzekerd

“In de praktijk is niet gebleken van onduidelijkheden bij de interpretatie van deze begrippen”, reageert Dekker in de Memorie van Toelichting bij het op 21 januari bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel op de NVvR-kritiek, en daarom ziet hij geen reden voor aanpassing.

De NVvR constateert volgens hem terecht dat hij de betrokken gerechten niet hoeft te horen voordat hij beslist, maar benadrukt dat hij de Raad voor de rechtspraak vooraf wel moet horen. “Via het horen van de Raad kan de inbreng vanuit de betrokken gerechten worden verzekerd”, aldus Dekker.

Uitzonderlijke gevallen

De kritiek van de NVvR dat de plannen bovendien haaks staan op de behoefte van rechtspraak en politiek om de rechtspraak dichtbij de burgers te houden, legt de minister eveneens naast zich neer. Hij bevestigt dat de regering de afstand tussen rechtzoekende en rechtspraak wil verkleinen en noemt daarbij “het experimenteren met buurtrechters” als voorbeeld. Volgens hem kan dit goed samengaan met de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen zaken op een andere locatie te laten behandelen.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven