Juridisch nieuws

MKB’ers ontevreden over factuur van advocaat

Foto: Depositphoto's

MKB-bedrijven lopen een aardig risico om een (juridisch) conflict te krijgen. Daarbij hebben ze vaak behoefte aan rechtshulp. Daarover zijn ze positief maar ze vinden dat wel duur.

Met welke geschillen krijgen kleine MKB-bedrijven te maken? Hoe gaan ze hiermee om en hoe kijken ze aan tegen het halen van hun recht? Welke (juridische) dienstverleners schakelen ze in en hoe tevreden zijn ze hierover?

Uit het onderzoek van het WODC blijkt dat het risico op een potentieel-juridisch conflict bij MKB’ers fors is. In slechts één jaar tijd heeft ongeveer een derde van de ondernemers een conflict of zelfs meerdere conflicten gehad. Dat heeft echter weinig te maken met bedrijfskenmerken: het krijgen van een conflict lijkt vooral een kwestie van tijd te zijn. Meestal zijn de conflicten niet zo ernstig. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een substantieel deel van de bedrijven met een conflict geen actie onderneemt of geen hulp van derden nodig acht, zo schrijft het WODC.

Desondanks vindt een groot deel van de bedrijven professionele hulp nodig: 62 procent schakelt een juridische-hulpverlener in, het vaakst accountants en advocaten (ieder 24 procent van de gevallen), incassobureaus, rechtsbijstandsverzekeraars (10 procent), belasting- en financieel adviseurs en gerechtsdeurwaarders (6 procent). Advocaten worden gemiddeld 1,4 keer per jaar ingeschakeld, deurwaarders en incassobureaus iets vaker, rechtsbijstandsverzekeraars iets minder. Twaalf procent van de MKB-ers krijgt te maken met een juridische procedure bij de rechter.

De rechtshulp wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Het minst tevreden zijn ondernemers over kostenaspecten, zoals de hoogte van de factuur of de onduidelijkheid vooraf over de kosten. Bedrijven die uiteindelijk in een (buiten)gerechtelijke procedure belanden, zijn gemiddeld genomen noch tevreden, noch ontevreden over het verloop van die procedure.

Ook al lopen bedrijven een aardig risico op een conflict, hebben ze vaak behoefte aan rechtshulp en krijgen ze met regelmaat te maken met een beslissende instantie, toch hebben ze geen mening over het halen van hun recht. Hebben ze dat wel, constateert het WODC, dan vinden ze het vaak niet makkelijk om hun recht te halen. Vooral investeringen in kosten en tijd worden als negatief ervaren. Tegelijkertijd komt naar voren dat in het geval van een ernstig conflict, ondernemers het meestal wel de moeite waard vinden om juridische stappen te ondernemen.

Voor het onderzoek is gewerkt met een steekproef uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de enquête hebben 1.697 bedrijven tot tien werkzame personen meegedaan, een respons van 41 procent.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures