Mr. van de week: mr. drs. Thomas Beukers

Delen:

Thomas BeukersMr. van de week is mr. drs. Thomas Beukers. Aanstaande donderdag promoveert hij bij prof. W.T. Eijsbouts aan de Universiteit van Amsterdam op Law, Practice and Convention in the Constitution of the European Union. Het proefschrift van Beukers gaat over de constitutionele praktijk in de Europese Unie en conventies die daaruit voortkomen. Hij werkt thans als universitair docent Europees recht aan het Europa Instituut, Universiteit Utrecht.

Legt u eerst even in max. 100 woorden uit wat u betoogt in uw proefschrift.

Dat de constitutie van de Europese Unie niet begrepen kan worden zonder de rol van constitutionele conventies in de analyse te betrekken. Deze politieke regels over de uitoefening van juridische bevoegdheden van de Europese instellingen spelen een belangrijke rol in het vormen van constitutionele structuur en ontwikkeling. Zij illustreren de autonomie en soms suprematie van de politieke constitutie ten opzichte van de juridische constitutie van de Europese Unie, waarbij de laatste gevormd worden door de Verdragen en rechtspraak van het Hof van Justitie. De juridische constitutie wordt door conventie ingekleurd, soms zelfs terzijde geschoven.

Uw proefschrift benadert constitutionele praktijk vanuit een juridische, politicologische en historische invalshoek. Voor welke discipline is uw liefde nu eigenlijk het grootst?

Dat is ongetwijfeld de journalistieke benadering. Uitzoeken en proberen te begrijpen hoe politieke gebeurtenissen in Brussel precies zijn verlopen en waarom is erg fascinerend. De Brusselse politiek is gecompliceerd en wat ondoorzichtiger dan de Nederlandse, vooral door het ontbreken van grote Europese media en een Europees publiek debat. Daardoor vraagt het veel inspanning, maar gelukkig bestaan er goede websites als EUobserver.com of europeanvoice.com. Ook heb ik in mijn onderzoek ervaren dat de betrokkenen bij besluitvorming in Brussel over het algemeen erg toegankelijk zijn voor interviews over hun ervaringen. Dit ligt nog het dichtst bij de historische invalshoek, al gaat het ook over het analyseren van dingen die vorige week gebeurd kunnen zijn.

U schrijft een proefschrift over hoe ‘Brussel’ werkt in Amsterdam en u werkt nu in Utrecht. Wordt het niet tijd om zelf eens naar een Europese instelling te vertrekken?

Misschien wel, het lijkt me erg interessant. Ook Den Haag is natuurlijk een optie, daar wordt ook veel Europese politiek bedreven en je hoeft er niet voor met je gezin te verhuizen.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat is ongetwijfeld mijn doktorvater, professor W.T. Eijsbouts, maar het mooie van de academische wereld is dat je je door zoveel verschillende bronnen, ook uit andere disciplines, tegelijkertijd kunt laten inspireren.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 294 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Dit artikel gaat over de gewone wetgevingsprocedure in de Europese Unie. Op het eerste gezicht ingewikkeld en ontoegankelijk, maar als het kwartje valt zie je dat er goed over is nagedacht en de verschillende belangen zorgvuldig worden gebalanceerd. Zo heeft de Commissie aan het begin van de procedure een fundamentele rol, via het recht van initiatief en de regel dat van het voorstel van de Commissie alleen met unanimiteit in de Raad mag worden afgeweken. Als de Raad en het Europees Parlement er op deze manier niet uitkomen, wordt die regel geslachtofferd, en gaat het er nu puur om dat deze instellingen tot een akkoord komen.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 4(3) van het Unieverdrag over het beginsel van loyale samenwerking. Het slechtst omdat er door het Hof van Justitie werkelijk van alles ingelezen is. Een ander vindt het daarom misschien juist mooi, maar wat mij betreft gaat het allemaal iets te ver.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Hopelijk wordt dat mijn promotie op donderdag 21 april aanstaande.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Dat is de legislative observatory van het Europees Parlement (http://www.europarl.europa.eu/oeil/), een website waarop je de stand van zaken van wetgevingsprocedures in Brussel kunt bijhouden (en ook het verre verleden daarvan).

Welk boek las u het laatst?

Bust: Greece, the Euro and the Sovereign Debt Crisis van journalist Matthew Lynn: een kritische, pessimistische en soms ook Eurosceptische, journalistieke beschrijving enerzijds en financieel-economische analyse anderzijds van de huidige Euro-crisis. Zeer actueel natuurlijk en goed gedocumenteerd.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Als ik de gevangenis in moet, dan het liefst met Dafna.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven