Namen geschorste advocaten worden bekend

Delen:

Alleen advocaten die zich dermate misdragen dat ze (voorwaardelijk) worden geschorst, komen met naam en toenaam op internet te staan. Bij lichtere gevallen is het aan de tuchtrechter om publicatie te bevelen.

Aldus een voorstel van de Algemene Raad (dagelijks bestuur) van de Advocatenorde. Op de vergadering van 24 juni zal het College van Afgevaardigden hierover besluiten. De Algtemene Raad heeft gezien de gevoeligheid van de materie de dekens en tuchtrechters over dit onderwerp voorafgaand aan de besluitvorming geraadpleegd. Deze consultatie heeft ‘een rijkdom aan visies opgeleverd.’, aldus de AR: “Maar wel met een rode draad, namelijk die van behoedzaamheid met ongeanonimiseerd publiceren van de lichtere maatregelen. Deze kunnen immers allerlei soorten incidentele of licht verwijtbare gedragingen omvatten die aan de schandpaal nagelen in menig geval disproportioneel zouden maken.”, zo schrijft de AR.

Volgens de Raad is het lastig om het belang van de persoonlijke levenssfeer en van de reputatie van de betreffende advocaat af te wegen tegen de bescherming van consumentenbescherming: In het voorstel wordt aangesloten bij de praktijk in het medisch tuchtrecht waarin ook alleen de naam van de arts wordt gepubliceerd als er sprake van (voorwaardelijke) schorsingen. De vonnissen blijven vijf jaar op internet staan.

Te zijner tijd wordt bekeken of wellicht uitbreiding van publicatie bij bijvoorbeeld de zoveelste recidive-berisping wenselijk is.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven