Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)

Delen:

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) is een recent opgerichte specialisatievereniging. De Vereniging stelt zich tot doel het aansprakelijkheids- en schadevegoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van het vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.

Het bestuur van de Vereniging wordt gevormd door prof. mr. J. Spier, voorzitter (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, bijzonder hoogleraar Universiteit Maastricht); mr. Chr.H. van Dijk, secretaris (advocaat te Amsterdam); A.N. Mol, penningmeester (Directeur Aansprakelijkheidsverzekeringen, Allianz Nederland Corporate), mr. A.T. Bolt (advocaat te Arnhem); prof. mr. C.C. van Dam (honorair hoogleraar Universiteit Utrecht, Visiting Professor King’s College London); mr. A.Ch.H. Franken (advocaat te Amsterdam); mr. O.A. Haazen (advocaat te New York); prof. mr. C.J.M. Klaassen (hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, Radboud Universiteit Nijmegen); prof. dr. Th. Vansweevelt (hoogleraar aansprakelijkheids- en gezondheidsrecht, Universiteit Antwerpen, advocaat te Brussel); prof. mr. A.F. Verdam (Director Legal Affairs, Royal Philips Electronics).

De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of de wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema’s of doelgroepen.

Voor het jaar 2011 staan inmiddels de volgende activiteiten gepland: 9 juni 2011, themamiddag: ‘Verzekering en aansprakelijkheid, mede in het licht van recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad’. 24 november 2011, algemene ledenvergadering met presentatie van de pre-adviezen van prof. mr. C.J.M. Klaassen en prof. mr. J.S. Kortmann inzake ‘Meervoudige Causaliteit’

Meer informatie: secretariaat@VASR.nl

Meer informatie over geplande activiteiten volgt nog.

Wilt u lid worden of heeft u vragen?

Richt u zich dan tot:

mr. Chr.H. van Dijk
Postbus 58188
1040 HD Amsterdam
020-5506661
secretariaat@VASR.nl
www.VASR.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven